Logo PKN

Menu

Open Doors (India) PDF   E-mail
Oprukkend, radicaal hindoeïsme.


In India is hindoeïsme verreweg de grootste en invloedrijkste godsdienst.
Christenen krijgen er steeds vaker te maken met geweld door radicale hindoes. Ze dwingen tot het christendom bekeerde hindoes hun geloof af te zweren. Vaak hebben christenen in dorpen waar hindoes het voor het zeggen hebben geen toegang tot water uit de dorpspomp. Ook krijgen ze geen politiebescherming en kunnen ze niet rekenen op maatschappelijke voorzieningen.
Avondmaalscollecte
Omdat de avondmaalscollecte in november as. door de werkgroep i.s.m de Diakonie wordt bestemd voor ondersteuning aan India willen we u vooraf relevante informatie geven over de situatie in dit land.
Waar draait het hindoeïsme om?
Er zijn miljoenen goden in deze religie. Elke hindoe kiest zijn eigen god. Hindoes geloven in reïncarnatie, daarom probeert een hindoegelovige om zich in dit leven precies te houden aan religieuze voorschriften. Zo heeft hij een goede basis voor een volgend leven.
Vreedzaam?
In het Westen wordt het hindoeïsme vaak als een overwegend vreedzame godsdienst beschouwd, en dat klopt voor een groot deel. Maar het hindoeïsme in combinatie met nationalisme zorgt in meerdere landen voor vervolging van minderheden, waaronder christenen.
Hoe ziet die vervolging eruit?
Er wordt vaker publiekelijk opgeroepen gewelddadig op te treden tegen christenen. Het aantal incidenten is sinds 2016 fors gestegen. Er wordt in toenemende mate druk uitgeoefend op christenen.
Vaak worden ze gedwongen deel te nemen aan her-bekeringsceremonies. Vooral pasbekeerde en kwetsbare, arme christenen zijn daarvan het slachtoffer. Verder zijn er maatschappelijke uitsluitingen zoals boven genoemd.
De werkgroep heeft besloten de christenen in India te steunen met trainingen. Daarmee stellen we hen in staat om sterk te staan en de kerk te versterken. Volgende keer leest u hierover meer.
Namens de Open Doors-werkgroep Beekbergen, Janny Hekman

 
< Vorige   Volgende >