Logo PKN

Menu

Vorming en toerusting PDF   E-mail
Het jaarthema ‘Een discipel bidt’ is aangevangen  met de themadienst op zondag 17 september door stil te staan bij de aanroep van het gebed ‘Onze Vader in de hemel’. Het gebed is een uiting van de omgang van een kind met zijn of haar Vader. Dat we God als onze Vader mogen aanspreken hebben we te danken aan Jezus. Voor het woord Vader staat in de Aramese grondtekst ‘Abba’ dat een zeer vertrouwelijke klank had. Een vader weet wat zijn kind nodig heeft. Volkomen geldt dat voor de hemelse Vader.
Op zondag 29 oktober zal, Deo volente, een volgende aspect van het Onze Vader uitgelicht worden, namelijk: ‘Laat Uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’. Hiermee vragen we om een doorbraak van Gods Koninklijke heerschappij. Aansluitend op de overdenking van het Bijbelgedeelte zal in de kerk hierover samen doorgesproken worden. De ervaring van eerdere preekbesprekingen is dat het waardevol is om inzichten te delen en dat hierdoor de preek nog meer gaat leven.
Naast de themadiensten over het Onze Vader komt het gebed ook op andere manieren terug in de gemeente. Zo kunt u deelnemen aan de gebedskring. Verder worden in januari en februari activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd rondom het gebed. De invulling van deze activiteiten staat nog open. Wij nodigen u van harte uit om suggesties of wensen hiervoor aan te dragen tijdens van de preekbespreking op 29 oktober of door te geven aan Ellen van Kooten (tel. 055-5339303, email Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ).
Namens de Taakgroep Vorming en Toerusting,               Marc-Jan Zeeman
 
< Vorige   Volgende >