Logo PKN

Menu

Leerhuis: bidden in de kerkdienst (3 oktober) PDF   E-mail
Op dinsdag 3 oktober a.s. gaan we weer in een nieuw seizoen van start met het Leerhuis. Als leidraad voor de inleiders en voorbereiding voor de deelnemers zijn dit najaar de laatste vier hoofdstukken van “12 artikelen over bidden” aan de orde, het vierde boekje in de serie “Geloven op goede gronden”, verkrijgbaar in de boekhandel.
Inleiders in dit seizoen zijn de bekende predikanten ds. Theunisse, ds. Den Admirant en ds. Lavooij. Ds. Van Duijvenboden heeft helaas moeten afzeggen wegens uitzending naar het buitenland. Hier wordt vervanging voor gezocht. In totaal zijn 8 dinsdagavonden gepland, 4 in 2017 en 4 in 2018. Het rooster kunt u vinden op de website van de Confessionele Beweging, onder ‘CKA Leerhuis’: http://confessionelebeweging.nl/activiteiten/overijsselgelderlandflevoland#Apeldoorn.
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 3 oktober in de Eben Haëzerkerk. Dan zal ds. Theunisse ingaan op het onderwerp van het negende hoofdstuk: ‘Bidden in de kerkdienst’.
Enkele gedachten daaruit:
De kerk als plaats van samenkomst is een ‘huis van gebed’. Dat begint al vóór de dienst in de consistoriekamer. Aan het begin van de dienst worden votum (toewijding) en/of bemoediging (‘Onze hulp…’) en het drempelgebed uitgesproken.
In de protestants oecumenische traditie volgen na de intredepsalm Het Kyrie en Gloria. Daarna volgt het zondags gebed als afsluiting van het voorbereidend deel van de dienst. Deze gebeden worden gezamenlijk ook wel ‘collecta’ genoemd. Het zondagsgebed kenmerkt zich door het gedenken van de heilsdaden van God met het oog op heden en toekomst, in het spoor van Israël.
In de klassiek gereformeerde liturgie (Calvijn) heeft de schuldbelijdenis de plaats van het Kyrie ingenomen. Daarmee plaatsen we ons voor het heilig aangezicht van God, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan onze schuld voor God. Het bedoelt ons aan te spreken op onze verantwoordelijkheid en onze handel en wandel. Het zondagsgebed is in deze liturgie vervangen door het bidden om verlichting door de heilige Geest.
Het gebed na het lied na de preek (en het Credo) heet het ‘gebed voor alle nood’ (gereformeerde traditie) of het ‘algemene kerkgebed’ (lutherse traditie). Het bevat dank en voorbeden. In de voorbeden mag er ook gelegenheid voor stil gebed zijn en een besluit met het (gezamenlijk gesproken) Gebed des Heren. In het vrije kerktype wordt ook inbreng van ambtsdragers of gemeenteleden verwacht, waarin (ook) ruimte wordt gegeven voor het direct door de Geest geïnspireerde gebed.
De bijeenkomst van 3 oktober vindt plaats in de Eben-Haëzerkerk aan de Zonnedauw 8, Apeldoorn, aanvang 20.00 uur. Vooraf en in de pauze is er koffie/thee. Ter bestrijding van de onkosten wordt aan het eind een collecte gehouden (richtprijs € 2,- p.p.). Aan het begin van dit nieuwe seizoen is iedereen, jong en oud, weer van harte welkom!
 
< Vorige   Volgende >