Logo PKN

Menu

Avondmaalscollecte trainingen in India (19 november) PDF   E-mail
Jullie allen, gelovige broers en zussen die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus.


(naar Hebr. 3:1)
Gelovigen in gebieden waar het spant om geloof in Jezus Christus, kennen dit geheim. Zij weten dat ze alleen kunnen standhouden door de kracht van deze hogepriester in de hemel. De Heer, wiens grootste wens is, dat er eenheid door verbondenheid onder zijn volgers zichtbaar wordt.

India
In de vorige uitgave van dit blad schreven we over het spanningsveld   dat christenen meer en meer ervaren in de hindoe-samenleving in India. Veel christenen leven in grote armoede omdat zij tot de kastenlozen behoren, de zogenaamde Dalits. Dat betekent dat zij geen rechten hebben en vaak het meest smerige werk moeten doen. Zij kunnen niet lezen en schrijven en hebben daardoor weinig mogelijkheden een baan te vinden om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast weten velen ook niet welke rechten zij hebben als ze worden aangevallen of gearresteerd.

.
Trainingen
Open Doors werkt samen met partnerorganisaties die tot doel hebben dat christenen zichzelf en elkaar kunnen versterken. Er worden lees- en schrijflessen gegeven. Weerbaarheidstrainingen sterken hen in hun geloof maar ook krijgen ze juridische les.
Vrouwen krijgen vaktrainingen aangeboden. Ze leren kleding maken en repareren. Na deze training kunnen ze les krijgen over het inrichten en opzetten van een kleine winkel om hun kleding te verkopen.

.
Samen
De geboden ondersteuning stelt deze christenen in staat om sterk te staan en de kerk te versterken. Met een warme hand in de rug kunnen trainingen worden gerealiseerd die hoop geven aan kwetsbaren. Vanuit de roeping die alle christenen geldt, naar elkaar om te zien. Juist naar hen die het zelf niet redden.

.
Meedoen?
De avondmaalscollecte op 19 november as. is hiervoor bestemd. Voor het totale project is voor 1 jaar 780.550,-- euro nodig. Bijdragen kunnen worden overgeschreven o.v.v. India – algemeen. Het IBAN van Open Doors is NL08 INGB 0000 007733.

 
< Vorige   Volgende >