Logo PKN

Menu

De predikant PDF   E-mail
De predikant leeft in een huis


van glas vervaardigd, zonder blinden.
Zo helder en doorzichtig, dat
wie fouten zoekt ze vlug zal vinden.

.
Een predikant is ook een mens,
die leeft en werkt met veel gebreken.
Wie liefdeloos hem corrigeert
verlamt zijn werk, doet niets dan breken.
.

Een predikant, een knecht van God,
kent tijden van ontmoedigd werken :
De mensen zijn zo wreed en hard,
maar God, zijn Zender, zal hem sterken !
.

’t wordt tijd, dat wij dat glazen huis
Verspinteren en veel besteden
aan ’t bouwen van een sterke muur :
’t gebed van de gemeenteleden. !

.
- Als God een wereld van liefde gemaakt heeft bent u op aarde om die terug te vinden ( P de la Tour)
- Er bestaat geen hogere afkomst dan van Adam  (Filipijns spreekwoord)
- Wie zichzelf almacht toekent is net zo gek als al die mannetjes die dachten dat ze Napoleon waren (B Heijne)
- Christus schenkt geen beginselen maar telkens weer een nieuw begin ( C Dippel)
- Ons zwakke hart vreest voor het sterven, maar nooit vergaat wat zuiver is en schoon  (Willem de Mérode )
- Als God alles Zijn zegen moest geven waarvoor die gevraagd wordt dan zou Hij zich, juridisch gezien, schuldig maken aan medeplichtigheid  ( Jean Genet)
- wie niet vurig bidt, bidt in het geheel niet. Men kan evenmin spreken van lauw vuur als van een lauw gebed  (C H Spurgeon)

.

Een hartelijke groet aan u allen !
W.E.W

.

WIST U DAT  ……?

Er zijn veel politici die niet tot een christelijke partij behoren die toch graag en vaak woorden uit de bijbel citeren.
Zij gebruiken vaak onderstaande uitspraken zonder te beseffen dat ze uit de bijbel komen.
- Schellen van de ogen vallen  (Hand 9 :18)
- Haren te bergen rijzen   (Job 4 : 15)
- Zaken die al dan niet in goede aarde vallen  (Matth 13 :8)
- Er wordt gevreesd met grote vreze  (Luk 2:9)
- Er wordt op 2 gedachten gehinkt (1 Kon 18:21)
- Veel dingen zijn uit de boze (Matth 5 : 37)
- Een doorn in het oog hebben  (Numeri 33 : 55 )
- Ik leg niemand de woorden in de mond (Exodus 4 :15)
- Er werd in het duister getast (Job 12:25)
- Een hand in eigen boezem steken (Exodus 4 :6)
- We zijn door het oog van de naald gekropen (Matth 19:24)
- Het zijn geen wetten van Meden en Perzen (Ester 1 :19)
- Men trof de dood in de pot (2 Kon 4:40)
- Kamerleden hoeven niet bij de pakken neer te zitten (Gen 49:14)
- De inwendige mens wordt niet vergeten (Efeze 3 : 16)
- Veel spijzen zijn  een ware lust voor het oog  (Gen 3 :6)
Wat hebben woorden uit de bijbel toch een kracht zodat ze ook in de politiek nog steeds gebruikt worden !                 W.E.W

 
Volgende >