Logo PKN

Menu

Geloofsopvoeding - een volgende stap... PDF   E-mail
Het nieuwe kabinet heeft nadrukkelijk aandacht voor gezinnen.

Ook in de christelijke gemeente is die aandacht belangrijk. Speciaal voor gezinnen met jonge kinderen.
In onze gemeente krijgt de vorming en toerusting van jonge gezinnen inmiddels concreet gestalte in de vorm van een doopouderkring. Vóór de zomer was er een kennismakingsavond en onlangs heeft de eerste kringavond plaats gevonden.
Wat mooi dat zoveel ouders zich inmiddels hebben aangesloten. Voor wie nog niet meedoet: alsnog van harte welkom! Bel voor nadere informatie gerust met contactpersoon Marc-Jan Zeeman op tel. 06-24782304.

We beseffen dat niet alleen ouders van heel jonge kinderen behoefte hebben aan toerusting bij geloofsopvoeding. In iedere fase van de ontwikkeling van een kind komen andere vragen aan bod. Daarom zijn we gestart met het opzetten van een nieuwe kring. In dit geval voor ouders van pubers; zeg maar: kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar. Ook deze kring wordt gestart aan de hand van de methode 'Voorleven' van de HGJB.
De ouders in deze doelgroep ontvangen te zijner tijd persoonlijk bericht. We hopen dat zij hiermee worden geholpen om hun doopbelofte handen en voeten te geven. Wilt u en wil jij meebidden om Gods zegen voor deze ouders en hun kinderen?

Namens de Taakgroep Vorming & Toerusting,
Anne-Marie van der Grift

 
< Vorige   Volgende >