Logo PKN

Menu

Kerkhulpverlening (KHV) PDF   E-mail
Op de gemeente Beekbergen rust de wettelijke plicht om tijdens de diensten Kerkhulpverleners aanwezig te hebben die gecertificeerd zijn.

De laatste twee jaren hebben aangetoond dat dit geen luxe is. Na jaren zonder incidenten hebben wij de laatste twee jaar een aantal incidenten gehad, waarbij ondersteuning door de KHV-er noodzakelijk was.
Tijdens de ochtenddienst op zondag zijn er 2 KHV-ers, in de avonddienst is er 1 KHV-er.
Tijdens de training die de KHV-ers hebben gekregen op 18 maart 2017 een aantal afspraken is gemaakt voor de manier waarop de kerkhulpverleners te werk gaan, wat de rol van de koster is en op welke manier dat kan doorwerking in de orde van de dienst.
Deze afspraken zijn vastgelegd in een Instructie Kerkhulpverlening, die vorige maand is goedgekeurd door de kerkenraad.
.

Dit stukje in Kerkklanken is bedoeld om alle gemeenteleden te informeren over wat voor u als kerkbezoeker belangrijk is om te weten. Hierbij aandacht voor twee onderwerpen:
• Iemand wordt onwel
• De kerk moet ontruimd worden

.

Taakverdeling:
De rollen bij incidenten tijdens de kerkdienst zijn als volgt verdeeld:
• Verantwoordelijk voor de kerkdienst onder normale omstandigheden: de Ouderling van dienst
• Algehele coördinatie bij incidenten: Koster
• Verantwoordelijk voor een patiënt: KHV-er(s)
• Verantwoordelijkheid na aankomst professionele hulpdiensten: De hulpdienst (brandweer en/of ambulance, wanneer beiden aanwezig zijn: brandweer)
De koster heeft de beschikking over een groen hesje. Wanneer daartoe aanleiding bestaat zal hij dat hesje aantrekken. Vanaf dat moment is de regie geheel in handen van de koster. Alle anderen (kerkenraad, KHV-ers en predikanten) dienen zijn instructies op te volgen. De koster kan deze bevoegdheid op zich nemen indien de situatie daartoe noopt. Achteraf zal geëvalueerd worden of die inschatting terecht is geweest. Tijdens een incident is er geen plaats voor discussie. De dienstdoende kerkenraadsleden zullen daarbij de koster volledig te ondersteunen.

De KHV-ers hebben de beschikking over een geel hesje met de tekst EHBO erop. Zodra zij geroepen worden bij iemand die hulp nodig heeft trekken zij dat hesje aan. Vanaf dat moment hebben de KHV-ers de regie over alles wat met de patiënt aan de orde is, totdat een professionele hulpdienst (doorgaans ambulance) het over neemt. De KHV-ers kunnen de koster instrueren aangaande de behandeling van de patiënt en aangeven dat een incident opgeschaald moet worden.
Aanwezige deskundigen (artsen en verpleegkundigen) kunnen geraadpleegd worden en adviseren. De KHV-er blijft verantwoordelijk en beslist.

.

Hier volgen aanwijzingen voor u als kerkbezoeker:
Iemand wordt onwel:
Als u merkt dat iemand onwel wordt, waarschuw dan onmiddellijk de koster. Hij weet wie op dat moment dienst doen als KHV-er en waar zij zitten. En hij kan hen (doen) waarschuwen.
• Ga niet sjorren aan iemand die zich niet goed voelt. Wacht op actie van de KHV-er.
• De KHV-er is te herkennen aan het gele EHBO-hesje. Volg zijn of haar instructies op zonder discussie.
• Als iemand niet goed aanspreekbaar is zal hij of zij per brancard naar de consistorie worden gebracht, tenzij onmiddellijke reanimatie noodzakelijk is. Er is weinig ruimte tussen de rijen stoelen, daarom:
   o Zal de KHV-er iedereen in dezelfde rij als de betrokken persoon, in de rij erachter en in de rij ervoor vragen om op te staan en in de zijbeuk te wachten.
   o Personen die onwel zijn, worden in principe altijd op de brancard vervoerd naar de consistorie, ook al denkt men nog wel te kunnen lopen. (het is al een paar keer bijna fout gegaan onderweg naar de consistorie)
   o De rij stoelen wordt naar achteren geschoven, de rij ervoor naar voren. Zo komt er ruimte voor de brancard.
   o Als men daartoe in staat is kan de zieke zelf op de brancard gaan liggen, zo niet dan wordt hij/zij erop gelegd.
   o Enkele mensen zal worden gevraagd te helpen de brancard te dragen.
   o Zodra de zieke wordt vervoerd naar de consistorie kunnen de rijen weer op hun plaats worden gezet en kan iedereen weer plaats nemen.
• De dienst gaat intussen zo gewoon mogelijk door.
.

Het kan zijn dat iemand gereanimeerd moet worden door hartmassage met behulp van een AED. Dit is een heftig gebeuren dat behoorlijke impact kan hebben op de omstanders. Het kan zijn dat besloten wordt de dienst te onderbreken en de kerk te ontruimen. Volg in dat geval de instructies van de koster. (Zie hierna)

.

De kerk moet ontruimd worden kerk moet ontruimd worden
Wanneer de kerk ontruimd moet worden zal de predikant, de ouderling of de koster u dat vertellen. Het kan zijn dat hiervoor een megafoon wordt gebruikt als de geluidsinstallatie is uitgevallen. Volg de instructies op zonder discussie en zonder aarzelen.
De kerk heeft naar binnen draaiende deuren. Dat is gevaarlijk als er ontruimd moet worden, mensen kunnen dan de deur blokkeren, waardoor ze niet meer open kunnen. Daarom zijn er poortwachters die bij een ontruiming de deuren snel open zetten en open houden.
Als de kerk ontruimd moet worden volg dan onderstaande gedragsregels:
• Blijf rustig, sta op en ga naar de dichtstbijzijnde uitgang. Neem uw jas mee naar buiten en doe die buiten pas aan, dat geeft het minste oponthoud.
• De volgende uitgangen zijn beschikbaar:
   o de zij-uitgang,
   o de uitgang bij de pastorie
   o de uitgang via de deur van de consistorie.
   o Alleen als de koster dat aangeeft: de uitgang onder de toren.
• Hangt uw jas op de kapstok, neem hem mee in het voorbij gaan en trek hem buiten aan. LOOP NIET TEGEN DE STROOM IN NAAR DE KAPSTOK maar ga desnoods zonder jas naar buiten.
• LAAT UW AUTO STAAN!
• Verzamelen in de tuin van de pastorie. Wacht op instructies via de megafoon. Bij slecht weer zal u gevraagd worden naar Het Hoogepad te gaan.
• Blijf niet op het kerkterrein hangen. U loopt waarschijnlijk hulpdiensten in de weg.
• U zult zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld of u weer naar binnen kunt of dat u naar huis kunt gaan.
.

Er zijn uitgewerkte instructie is gemaakt voor iedereen die een rol heeft te vervullen. De komende weken zullen allen die een rol te vervullen hebben nader worden geïnstrueerd.
.

Namens de kerkenraad
Johan van der Veen,
Secretaris college van kerkrentmeesters.

 
< Vorige   Volgende >