Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 26-11-2017 jaargang 14 nr 43 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over de dagboekjes en de Schuur.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 26 november10.00 uurvoorgangerdhr. C. Bulens uit Apeldoorn
organistWillem Kroon
koffieschenkersDiks & Loes van Egmond
de bloemen gaan naarfam. Schiebaan van het Engeland
Zondag 03 december10.00 uurvoorgangerds. L. Kraan uit Apeldoorn, 1e adventszondag
pianistBob Fillekes
koffieschenkerswijk 03

Jarig

Komende dinsdag 28 november is br. van Gelder van de Ds. van Krevelenweg jarig. We willen als gemeente u samen met uw vrouw hiermee van harte feliciteren, en wensen u samen Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Beste gemeenteleden van 70+ en ouder

Vorig jaar hebben we een lijst achterin de kerk gehangen, waarop u aangeven kon, of u een bijbels dagboekje ontvangen wilde. Dit jaar vragen we dit opnieuw, maar alleen aan nieuwe 70+-ers in onze gemeente, en ook, als u uw wens van vorig jaar veranderen wilt. Had u bijvoorbeeld vorig jaar geen boekje, en wilt u nu wel een boekje, wilt u dat dan op de lijst aanstrepen? Ook als u vorig jaar niets aangegeven heeft, verzoeken wij u om dit alsnog te doen. We hopen zo iedereen, die dit wenst, een mooie attentie te bezorgen.

De diaconie.

Ons Kerkblad

Binnenkort verschijnt weer Ons Kerkblad. Kopij hiervoor kan t/m komende vrijdag 01 december nog bij Wilma Boot ( Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ) ingeleverd worden.

De 1e collecte van volgende week

Help de nieuwe kerk in Drachten. Yours!, pioniersplek in Drachten, wil voor tieners en hun ouders een plek zijn. Omdat tieners vaak moeilijk te bereiken zijn, is men in Drachten met activiteiten voor ouders van tieners begonnen. Zij worden uitgedaagd om samen met andere ouders de bijbel in één jaar tijd te lezen. De groep, die ontstond, komt nu ook regelmatig in een café voor inhoudelijke en gezellige bijeenkomsten samen.

Sinds september 2017 werkt het pioniersteam met 4 locaties van middelbare scholen samen om met nieuwe tieners in contact te komen. Om samen met hen over de bijbel na te denken, te bidden, leerling van Jezus te zijn, en een community vormen. Doel is, dat tieners zelf actief worden!

De Protestantse kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Yours!. Op zondag 03 december is de collecte voor dit belangrijke missionaire werk bestemd. Doet u mee?

De diakenen.

Gambia

In Ons Kerkblad van 10 november 2017 en de Kerknieuws van 19 november 2017 hebben wij een stukje over ons schoolproject in Gambia geschreven. Op zondag 03 december (volgende week) hopen wij na de dienst weer met elkaar in het Trefpunt koffie te drinken. Wij kunnen u dan nog enkele foto’s van de middelbare school in aanbouw laten zien. Desgewenst kunt u ons dan over dit project vragen stellen.

Verleden jaar mochten wij ons in het bijzonder door u gesteund weten. Ook nu zal er een busje staan, waarin u uw gift deponeren kunt. Ook kunt u uw bijdrage (i.v.m. fiscale aftrek) op bankrekening nr NL12RAB00306000016 t.n.v. de Prot. Gem. Lieren-Beekbergen overmaken. Wanneer u dit voor 01 januari 2018 doen wilt, dan is uw bijdrage voor ons vertrek in ons bezit. Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële hulp.

Met vriendelijke groeten, Astrid & Frank Bak.

Winterstop

Zaterdag 09 december 2017 sluiten we om 15.00 uur de Schuur tot donderdag 01 februari 2018 13.00 uur. De medewerkers van de Schuur wensen u een gezegend kerstfeest en een goed Nieuwjaar.

God en Jezus worden weer ‘Hij’

De hoofdletters van voornaamwoorden als ‘Hij’ en ‘Zijn’ keren in de Nieuwe Bijbelvertaling weer terug, als het om God, Jezus en de Heilige Geest gaat. Het Nederlands bijbelgenootschap noemt dat de belangrijkste verandering in een herziening van de vertaling, waarvan vandaag de 1e teksten gepresenteerd zijn.

‘Het ontbreken van hoofdletters in de persoonlijke voornaamwoorden, die naar God, Jezus en de Heilige Geest verwijzen, is zonder twijfel het meest betwiste aspect van de NBV’, schrijft het bijbelgenootschap in een artikel over de aanpassingen. ‘Het is gebleken, dat heel veel lezers het ontbreken van “eerbiedigheidskapitalen” als een groot gemis ervaren.’

In de huidige versie, uit 2004, werd ervoor gekozen om de hoofdletters weg te laten, omdat die in de oorspronkelijke tekst niet voorkomen, en ertoe zouden leiden kunnen, dat er extra nadruk op de woorden gelegd wordt. De Groot Nieuws Bijbel was de NBV daarin al voorgegaan.

Nu stelt het NBG vast, dat de hoofdletters toch de norm gebleven zijn, bijvoorbeeld in het nieuwe liedboek, de literatuur en ondertitels van films. ‘Het past bij de NBV om in dit opzicht niet sturend, maar volgend te zijn’, luidt de conclusie.

Volgens het NBG is het nu een goede tijd voor een herziening, omdat het werk aan de ‘Bijbel in gewone taal’ klaar is, en het stof rond de NBV neergedaald is. Voor de revisie wordt naar de duizenden suggesties gekeken, die lezers het afgelopen decennium instuurden, en naar nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het werk is begin dit jaar begonnen, en zal zeker tot 2020 duren.

Vandaag worden op een symposium in Houten de 1e 2 herziene teksten toegelicht, delen van Genesis en Hebreeën. De teksten, die door een groep van 8 vertalers herzien zijn, worden door 7 Nederlandse en Vlaamse bijbelkenners getoetst.

Al in de 2e zin van het heilige boek blijkt een aanpassing gedaan te zijn: in de formulering ‘De aarde was nog woest en doods’ is het 4e woord gesneuveld. Ook op die vertaling was de afgelopen jaren veel kritiek. ‘Nog’ zou een te sterke invulling door de vertalers geweest zijn, vonden gelovigen.

In andere gevallen hebben de vertalers voor wijzigingen gekozen, omdat nuances weggevallen waren, een vertaling te vrij was, of een herhaling in de oorspronkelijke tekst verdween. Zo komt nu in Genesis 2 ‘op de 7e dag’ 3x terug, hoewel eerder gekozen was om een keer ‘op die dag’ ervan te maken. Dat leverde een vlottere formulering op, maar de herhaling wordt nu als passend in de stijl van het bijbelboek gezien.

De Nieuwe Bijbelvertaling wordt als vertaling door alle grote geloofsgemeenschappen in het Nederlandse taalgebied gebruikt. Er zijn sinds de presentatie in 2004 een kleine 2.000.000 exemplaren van verkocht.

Nos.nl, 10-11-2017.

Vanuit de gemeente

Komende dinsdag 28 november zal br. Schraa van de Heimeriete in het ziekenhuis van Zwolle opgenomen worden om daar de dag erna een hartoperatie te ondergaan. Een heel spannende week gaat er dus voor hem en zijn vrouw beginnen. We wensen hun Gods kracht en vertrouwen toe, en we hopen van harte met hen mee, dat de operatie naar wens verlopen zal.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >