Logo PKN

Menu

Vorming en Toerusting: themadienst (10 december) PDF   E-mail
In het kader van het jaarthema ‘Een discipel bidt’ wordt op Deo volente zondag 10 december een themadienst

gehouden over de bede ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’. In deze bede wordt gevraagd of God onze schulden wil vergeven om zo in de juiste relatie met God te mogen staan. Ook voor een goede relatie met onze naasten is vergeving een wenzelijk element van het dagelijks leven. Verschillende therapieën en een tv programma’s zoals Het Familiediner besteden hier ruim aandacht aan. Als het gaat om het vergeven van de naasten wordt in de Griekse tekst van het Onze Vader de verleden tijd gebruikt en gaat het om een zaak die dus al afgerond is: ‘gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven hebben’. Dit geeft daarmee aan dat van ons verwacht wordt dat we anderen vergeven.

Inmiddels heeft op 2 november de eerste doopouderking plaatsgevonden met ouders uit onze gemeente die kinderen hebben onder de 4 jaar. We zijn dankbaar voor de grote opkomst: de 16 ouders vulde de woonkamer behoorlijk. Tijdens de avond, waarin een open en gezellige sfeer heerste, werden ervaringen over de opvoeding en het ‘ouder zijn’ uitgewisseld en stonden we stil bij de vraag waarom we onze kinderen hebben laten dopen. De HGJB methode ‘Voorleven’ vormt de leidraad voor de invulling van de avonden. Onderwerpen die laten aan bod komen zijn ook praktisch van aard en gaan bijvoorbeeld over spelenderwijs leren en vertrouwen. Een volgende keer hopen we in de maand mei bij elkaar te komen.
In aansluiting op het jaarthema worden in de maanden januari en februari activiteiten georganiseerd rondom het gebed. Suggesties voor de invulling van deze thema-avonden werden vanuit de gemeente meegegeven tijdens de preekbespreking op 29 oktober. Genoemde ideeën zijn: bidden in het gezin, luisterend bidden, bidden met andere gemeenteleden (hoe geef je daar vorm aan), stilte oefeningen, gebedsverhoring, oefeningen in lofprijzing en vasten en bidden. In de eerstvolgende vergadering met de taakgroep Vorming & Toerusting zal over de verdere uitwerking van deze suggesties gesproken worden. In de kerkklanken die in december uitkomt, komen we hierop terug.

Namens de Taakgroep Vorming & Toerusting,
Marc-Jan Zeeman

 
< Vorige   Volgende >