Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 10-12-2017 jaargang 14 nr 45 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over de Volkskerstzangdienst en de kerstmaaltijd.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 10 december10.00 uurvoorgangerds. P. van der Meulen uit Apeldoorn, 2e adventszondag
organistHennita van der Zee
koffieschenkersAnja de Graaf & Tilly Hertog
de bloemen gaan naarbr. Schraa van de Heimeriete
Zondag 17 december10.00 uurvoorgangerds. J. Weijenberg uit Harfssen, 3e adventszondag
organistWillem Kroon
koffieschenkersGerrie & Martien Hertgers

Jarig

De komende weken zijn er verschillenden uit ons midden jarig: maandag 11 december zr. Wilbrink van de Dorpstraat, dinsdag 12 december zr. Uiterwijk in Talma borgh, donderdag 14 december zr. Vogelsang van de Arnhemseweg en zaterdag 16 december br. Meuleman aan het Mark. We willen als gemeente u allen hiermee van harte feliciteren, en wensen u samen met allen, die u dierbaar zijn, Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

2e Adventszondag

Op deze 2e zondag van de advent horen we, hoe de engel Gabriël aan Maria vertellen komt, dat zij van een Zoon zwanger worden zal, Die zij de naam Jezus geven moet. Hij zal een groot Man worden, en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.

In de schikking zien we een bloem als zuiverheid van Maria, en een bloembol als beeld van ‘verwachting’.

De 1e collecte van vandaag

Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies, die op de waterwegen van West-Europa varen. Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten.

Binnenvaartpredikanten willen daar zijn, waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten, en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten bezoeken de schippers op hun schepen.

De opbrengst van deze collecte is voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen bestemd, die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers, maar ook bijvoorbeeld luchthavenpastoraat.

De diakenen.

Uitnodiging Volkskerstzang Beekbergen

Komende dinsdag 12 december a.s. wordt de jaarlijkse Volkskerstzang in de kerk van Beekbergen gehouden. Organist Jaap Ouwehand zal het orgel bespelen, en samen met het koperkwartet van het harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen neemt hij de muzikale begeleiding op zich. Naast samenzang zullen er ook advents- en kerstliederen te beluisteren zijn, gezongen door de gemengde zangvereniging Toonkunst. Ds. Christine van Dijk van het Zonnehuis verzorgt de lezingen, en houdt de meditatie.

De samenzang begint om 19.30 uur; om 19.00 uur gaan de deuren open. De toegang is gratis; wel is er na afloop een collecte voor het Zonnehuis en voor het Rode Kruis.

Wij vertrouwen erop, dat het voor de tehuisbewoners en voor u weer een goede voorbereiding op het komende Kerstfeest zijn zal. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Het Comité Volkskerstzang Beekbergen.

Gespreksgroep

Komende woensdagmorgen 13 december gaat de gezamenlijke gespreksgroep met de Apostolische geloofsbelijdenis verder. We beginnen om 10.00 uur, en komen in onze kerk samen, en wel om 10.00 uur.

Kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergadert komende woensdagavond 13 december a.s. om 19.30 uur in de kerkenraadskamer.

De 1e collecte van volgende week

Volgende week willen we voor het schoolproject van de Faith Healing Bible Church in Kotu collecteren. Astrid & Frank Bak steunen dit project al een aantal jaren, en weten ons ook als gemeente voor dit goede doel enthousiast te maken.

Vorig jaar is er met de bouw van een middelbare school een start gemaakt. Afgelopen januari konden Astrid & Frank de fundering al bewonderen. Inmiddels zijn de muren gedeeltelijk klaar. Maar het project is nog niet af. De gemeente is arm, en daardoor vordert de bouw langzaam. Helpt u mee om de school verder af te bouwen?

U kunt dit project steunen door tijdens de collecte een bijdrage te geven. Ook kunt u uw bijdrage (i.v.m. fiscale aftrek) op bankrekening nr. NL12RAB00306000016 t.n.v. de Prot. Gem. Lieren-Beekbergen overmaken. Wanneer u dit voor 01 januari 2018 doet, kan uw bijdrage door Astrid & Frank Bak meegenomen worden, als ze in januari naar Gambia vertrekken.

Deze collecte wordt door de diaconie van harte aanbevolen.

De diakenen.

Kinderkerstfeest

De musical De Kerststal, die door de kinderen van de hervormde gemeente Beekbergen ingestudeerd is, is op zondagmiddag 17 december om 16.00 uur in het Hoogepad te bekijken.

Uitnodiging voor de kerstmaaltijd

Op 19 december a.s. vieren we de kerstmaaltijd met elkaar. De intekenlijst vindt u achterin de kerk. Een gezellig samenzijn voor jong en oud. Alvast vooruitkijkend naar de Kerst en het Kerstkind. Alvast fijne feestdagen gewenst.

Ruiten Joods restaurant ingeslagen

Een man met een stok met daaraan de Palestijnse vlag heeft de ruiten van een koosjer restaurant in Amsterdam ingeslagen. De man (29) is aangehouden.

Hij zou tijdens zijn actie ‘Palestina’ en ‘Allahoe akbar’ geroepen hebben. De zoon van de eigenaar zegt, dat hij de actie als een aanslag ziet. Inmiddels is duidelijk, dat de dader een asielzoeker met een tijdelijke verblijfsstatus is.

Het motief van de man is onbekend. Hij sloeg toe daags na de geruchtmakende rede, waarin president Trump Jeruzalem als Israëlische hoofdstad erkende. De Joodse organisaties in Nederland zijn over het geweld bezorgd.

Teletekst, 07-12-2017.

Vanuit de gemeente

Br. Schraa van de Heimeriete kon na zijn geslaagde hartoperatie afgelopen dinsdag 05 december vanuit Zwolle naar het Gelre ziekenhuis van Zutphen overgebracht worden, en dit weekeinde kon hij weer naar huis terugkeren We zijn met hem en zijn vrouw dankbaar, dat alles zo goed verlopen is, en wensen hem thuis verder rust en een voorspoedig herstel toe.

Afgelopen donderdag 07 december is Wilma Kooistra van de Wolterbeeklaan in het Gelre ziekenhuis van Apeldoorn aan haar knie geopereerd. We hopen met haar en haar man mee, dat ze spoedig weer naar huis terugkeren kan.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >