Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 17-12-2017 jaargang 14 nr 46 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over de collectebestemmingen en de kerstmaaltijd.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 17 december10.00 uurvoorgangerds. J. Weijenberg uit Harfssen, 3e adventszondag
organistWillem Kroon
koffieschenkersGerrie & Martien Hertgers
de bloemen gaan naarzr. Kooistra van de Wolterbeeklaan
Zondag 24 december10.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf, 4e adventszondag, maaltijd van de Heer
organistWillem Kroon
koffieschenkersDick & Gerda van den Beld
20.30 uurvoorgangerds. J. Eldering uit Vaassen, Kerstavond, m.m.v. Hosanna
organistHenk Mulder
koffieschenkersReinoud & Zwanette Roukema

Jarig

Komende donderdag 21 december is zr. Mulder aan het Engeland jarig. We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe jaar toe.

3e Adventszondag

Op de 3e zondag van advent midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door.

In de schikking zien we een rode gerbera en 2 fresia’s, die naar elkaar toe buigen als symbool voor de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth.

De 1e collecte van vandaag

Deze week willen we voor het schoolproject van de Faith Healing Bible Church in Kotu collecteren. Astrid & Frank Bak steunen dit project al een aantal jaren, en weten ons ook als gemeente voor dit goede doel enthousiast te maken.

Vorig jaar is er met de bouw van een middelbare school een start gemaakt. Afgelopen januari konden Astrid & Frank de fundering al bewonderen. Inmiddels zijn de muren gedeeltelijk klaar. Maar het project is nog niet af. De gemeente is arm, en daardoor vordert de bouw langzaam. Helpt u mee om de school verder af te bouwen?

U kunt dit project steunen door tijdens de collecte een bijdrage te geven. Ook kunt u uw bijdrage (i.v.m. fiscale aftrek) op bankrekening nr. NL12RAB00306000016 t.n.v. de Prot. Gem. Lieren-Beekbergen overmaken. Wanneer u dit voor 01 januari 2018 doet, kan uw bijdrage door Astrid & Frank Bak meegenomen worden, als ze in januari naar Gambia vertrekken.

Deze collecte wordt door de diaconie van harte aanbevolen.

De diakenen.

Koffiedrinken na de kerkdienst

Deze morgen is er, behalve de gelegenheid om na de kerkdienst achterin in de kerk een kopje koffie of thee te drinken, ook de mogelijkheid om dat bij Jaap & Corry Hertgers aan de Dorpstraat te doen. Er is dan volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, en nog wat over de kerkdienst of andere zaken na te praten. Een ieder is van harte welkom.

Kinderkerstfeest

De musical De Kerststal, die door de kinderen van de hervormde gemeente Beekbergen ingestudeerd is, is deze zondagmiddag om 16.00 uur in het Hoogepad te bekijken.

Uitnodiging voor de kerstmaaltijd

Alvast vooruitkijkend naar kerst, gezellig met elkaar eten. Van harte welkom.

Gelukkig zijn er weer genoeg mensen, die meewerken willen om dit in de donkere dagen voor kerst tot een lichtpuntje te maken. Muzikale omlijsting wordt door Bob Fillekes & Jose Mens verzorgd. Mocht u toch niet kunnen, en wel opgegeven zijn, wilt u dit dan op tijd melden, zodat we iemand van de wachtlijst blij kunnen maken (we hebben al meer dan 60 aanmeldingen). Dit afmelden kan bij Ans Fillekes, tel 055-5410389. Graag tot de 19e.

De 1e collecte van volgende week

Volgende week zondag is de collecte voor KerkinActie, die dan voor Rohingya in Bangladesh bestemd.

De diakenen.

De 1e collecte op 1e Kerstdag

Al sinds 2011 vangt Libanon als klein land een groot aantal vluchtelingen uit buurland Syrië op. Vluchtelingenkampen, zoals in de Bekaa vallei, zitten overvol. Kerken in Libanon doen, wat ze kunnen, om de vluchtelingenkinderen te helpen, en zorgen voor voedsel, veilig drinkwater, traumaverwerking en onderwijs. Zonder daarbij naar achtergronden te kijken. MECC (Raad van kerken in het Midden-Oosten), partnerorganisatie van KerkinActie, ondersteunt hen hierbij. Kinderen krijgen individuele begeleiding, of leren in groepsbijeenkomsten, hoe ze met hun emoties kunnen omgaan. Ook begeleiden sociaal werkers kinderen en hun ouders in de gezinssituatie. Met deze collecte willen we het werk van de kerken voor vluchtelingen in Libanon ondersteunen.

De diakenen.

Paus is niet tevreden met Onzevader

Paus Franciscus zet in een nieuw interview vraagtekens bij de vertaling van een regel uit het belangrijkste gebed uit de christelijke traditie, het Onzevader.

Als christenen het Onzevader bidden, waarom vragen ze dan aan God: ‘breng ons niet in beproeving’? Het is toch de duivel, die de mens probeert te verleiden? Paus Franciscus zet in een nieuw interview vraagtekens bij het belangrijkste gebed uit de christelijke traditie. De gangbare vertalingen van de passage over beproeving zijn theologisch niet helemaal zuiver, merkt hij in een soort theologiecursus op, die deze maand op de Italiaanse katholieke zender TV2000 uitgezonden wordt.

In vrijwel alle hedendaagse vertalingen gaat het over ‘verzoeking’ of ‘beproeving’, en wordt God gevraagd om ons niet daarin te ‘brengen’ of te ‘leiden’. ‘Niet goed’, vindt Franciscus. ‘Het is Satan, die ons in verleiding brengt, het is zíjn afdeling.’ Iets als ‘laat ons niet in verleiding vallen’ lijkt hem beter. ‘Ik ben degene, die val. Het is niet zo, dat Hij me duwt.’

De kanttekening zorgt bij de Congregatie voor de liturgie, het Vaticaanse instituut, dat over dit soort zaken gaat, ongetwijfeld voor verwarring. Had Franciscus concrete plannen voor verandering, of liet hij gewoon zijn gedachten even op de vrije loop? Op televisie ging hij niet verder erop in. ‘Maar dit mag je gerust historisch noemen’, zegt Paul van Geest, hoogleraar geschiedenis van de theologie van de Universiteit Tilburg. ‘Eigenlijk zegt de paus nu: van dit gebed is eeuwenlang een verkeerde suggestie uitgegaan. En dat bij zo’n belangrijk gebed.’

Franciscus is niet de 1e, die hierover begint. Elders in de kerk wordt er op dit punt ook aan de vertaling gesleuteld. De Franse bisschoppen hebben net een nieuwe versie ingevoerd, waarin ‘sta ons niet toe, dat we in beproeving komen gebeden wordt’. Dat laat open, wie er beproeft. Franciscus zou dus wel meer van zulke vertalingen willen zien. ‘Als je de beproevingen direct aan God toeschrijft, ontstaat een beeld van een God, Die willekeurig mensen beproeft. Dat wil de paus vermijden.’ …

‘Inhoudelijk heeft de paus ‘wel een punt’, vindt Van Geest. Het Onzevader is uit de evangeliën van Mattheüs en Lucas afkomstig, en in de Griekse grondtekst daarvan gaat het over ‘beproeving’. Maar het is niet helemaal duidelijk om wat voor beproeving het gaat. Wordt er louterende beproeving bedoeld: even afzien om uiteindelijk beter ervan te worden? Of beproeving in de vorm van zonden en verleidingen, waaraan je bezwijken kunt? Dat maakt het lastig.’

De Nederlandse bisschoppen hebben vorig jaar november nog een herziene versie van het Onzevader geïntroduceerd. De Vlaamse formulering ‘Onze Vader, die in de hemelen zijt’, is daarin geschrapt, ten faveure van het in Nederland al gangbare ‘in de hemel zijt’. ‘Bekoring’ is vervangen door ‘beproeving’, maar verder is er aan de passage niet gesleuteld …

Trouw.nl, 14-12-2017.

Vanuit de gemeente

Afgelopen maandag 11 december kon Wilma Kooistra van de Wolterbeeklaan vanuit het Gelre ziekenhuis van Apeldoorn naar huis terugkeren. Daar zal ze haar knie nog wekenlang de nodige rust geven moeten, maar we zijn met haar en haar man dankbaar, dat de medische ingreep zo goed verlopen is.

Vorige week konden we reeds het nare nieuws lezen, dat zr. Hoets van Kanaal zuid toch verdere medische kuren krijgt. Momenteel is ze tevens voor infecties heel vatbaar, zodat ze niet alleen grote groepen mensen vermijden moet, maar nu thuis ook geen bezoek ontvangen kan. Gelukkig zijn er ook andere manieren om met haar mee te leven. We wensen haar en haar man heel veel sterkte en Gods kracht voor de komende tijd toe.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >