Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 24-12-2017 jaargang 14 nr 47 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over de kerstmaaltijd en veel collectebestemmingen.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 24 december10.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf, 4e adventszondag, maaltijd van de Heer
organistHenk Mulder
koffieschenkersDick & Gerda van den Beld
de bloemen gaan naarzr. van ‘t Landt van de Koningspage
20.30 uurvoorgangerds. J. Eldering uit Vaassen, Kerstavond, m.m.v. Hosanna
organistHenk Mulder
koffieschenkersReinoud & Zwanette Roukema
Maandag 25 december10.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf, Kerstmorgendienst m.m.v. het maandelijks zanggroepje
pianistBob Fillekes
koffieschenkersEllen & Jacques Brink
Zondag 31 december10.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf, gedenken van de overledenen
organistWillem Kroon
koffieschenkersHannie van de Beek & Tineke van de Schoor
19.30 uurvoorgangergeen dienst
organistniet van toepassing

Jarig

Morgen, maandag 25 december, is zr. Bulthuis van het Lierdererf jarig, en komende zaterdag 30 december is zr. Hulsegge van de Lierderstraat jarig. We willen u beiden hiermee van harte feliciteren, en wensen u samen met alle dierbaren om u heen fijne dagen en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Samen eten kerst 19 december

Wat hebben we afgelopen dinsdag van het kerstdiner in de kerkzaal weer mogen genieten. De zaal was helemaal vol, er was geen plekje meer vrij. Met een heerlijke maaltijd en muzikale bijdrage van Bob en José was het een sfeervol samenzijn.

Veel mensen waren al weken met de voorbereidingen bezig: het inkopen en het schillen van de peertjes, waarbij veel mensen betrokken waren (als je bij Els peertjes schilt, dan word je ook uitgenodigd om mee te eten), ja, zo wordt het wel heel gezellig! Maar ook de mensen, die maandag en dinsdag de kerkzaal ingericht hebben, hebben een gezellige klus zo met elkaar. Samen in het Trefpunt de carpaccio op 66 bordjes mooi versieren (ga er maar aanstaan), en 8 grote schalen Tiramisu, allemaal handwerk. Kerststukjes voor op de tafels maken, het voelt goed om zo met elkaar bezig te zijn. En voor de bouff, aardappelen en groente zijn we thuis lekker bezig geweest. En als dan alles op is, hebben we nog een geweldige afwasploeg.

De kosten voor de maaltijd hebben we op € 5,- gehouden Daarmee komen we niet helemaal uit. maar we kopen slim in. En we hebben ook altijd wat magere maanden, en dan blijft er wat geld over. Wij hopen u 30 januari weer met een lekkere maaltijd te verrassen, het zal dan iets minder zijn, maar wel even zo gezellig.

De diaconie.

4e Adventszondag

Op de 4e zondag van advent horen we over de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt weer stem, en zingt een uitbundig loflied. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening, waarin Zacharias gevangen zat.

De 1e collecte van zondagmorgen

KerkinActie en ICCO stellen bij de autoriteiten van Myanmar de problematiek van de verdreven Rohingya, burgers van Myanmar, aan de orde. Zij zijn massaal naar buurland Bangladesh gevlucht, en het is niet duidelijk voor hen, of ze veilig terugkeren kunnen. Bovendien zijn er in Myanmar ook veel mensen ontheemd, die we via ons internationale ACT-netwerk hulp geven. 370.000 Rohingya zijn de afgelopen tijd vanuit Myanmar naar Bangladesh gevlucht, 400.000 mensen zochten een heenkomen in Myanmar zelf. De opvangkampen aan beide zijden van de grens zitten overvol.

In Bangladesh hebben KerkinActie en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox’s bazar via lokale partnerorganisaties. Er is meer geld voor onder andere voedselpakketten en handwasfaciliteiten nodig. Helpt u mee?

Deze collecte wordt door de diaconie van harte aanbevolen.

De diakenen.

De collecte van zondagavond

Stichting ‘KLEEF heeft als doelstelling mensen met kanker en hun naasten bij het optimaal houden van hun kwaliteit van leven te ondersteunen. Als mensen te horen krijgen, dat ze kanker hebben, voelen ze zich vaak nog niet ziek. Maar de diagnose zet het leven wel op zijn kop, niet alleen voor degene, die kanker heeft, maar vaak ook van de directe omgeving. Onderzoek en ingrijpende behandelingen beheersen aanvankelijk het bestaan.

De wereld draait door, maar jouw leven staat als het ware even stil. Ons inloophuis is er voor mensen met kanker, voor, tijdens en na de behandelingen. Het huis biedt ruimte en tijd om stil te staan bij alles, wat men overkomen is. Er is aandacht voor verhalen van mensen, verhalen van ontreddering en onzekerheid. Ons huis is een open huis, waar mensen de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten, een huis, waar men verdriet, angst en ook boosheid delen kan. Ook goed nieuws kan gevierd worden.

Een huis, waar mensen in hun eigen tempo en op hun eigen manier een vorm zoeken kunnen om verder te gaan, en zo in een veranderende situatie een nieuwe balans te vinden. Waar mensen hun eigen veerkracht opnieuw ontdekken, en op die manier na verloop van tijd het inloophuis definitief achter zich laten kunnen om het gewone leven weer op te pakken. Maar soms zijn de vooruitzichten niet goed. En komt de rouw en het verdriet over een leven zonder toekomstperspectief. En ook dan zijn wij er om steun en aandacht te geven.

Niet alleen mensen, die ziek zijn of geweest zijn, kunnen voor steun in ons huis terecht. Naasten, bijvoorbeeld partners, kinderen, van wie een van de ouders kanker heeft, broers, zussen, ouders, die een (volwassen) kind met kanker hebben, maar ook nabestaanden zijn van harte welkom.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

De diakenen.

Kerstmorgen

Kerstmorgen vieren we, dat het Licht van God, gesymboliseerd in een witte schikking, onder ons gekomen is.

De 1e collecte op 1e Kerstdag

Al sinds 2011 vangt Libanon als klein land een groot aantal vluchtelingen uit buurland Syrië op. Vluchtelingenkampen, zoals in de Bekaa vallei, zitten overvol. Kerken in Libanon doen, wat ze kunnen, om de vluchtelingenkinderen te helpen, en zorgen voor voedsel, veilig drinkwater, traumaverwerking en onderwijs. Zonder daarbij naar achtergronden te kijken. MECC (Raad van kerken in het Midden-Oosten), partnerorganisatie van KerkinActie, ondersteunt hen hierbij. Kinderen krijgen individuele begeleiding, of leren in groepsbijeenkomsten, hoe ze met hun emoties kunnen omgaan. Ook begeleiden sociaal werkers kinderen en hun ouders in de gezinssituatie. Met deze collecte willen we het werk van de kerken voor vluchtelingen in Libanon ondersteunen.

De diakenen.

De 1e collecte van volgende week

In De Spreng in Beekbergen kunnen in totaal 8 mensen in hun laatste levensfase opgenomen worden. De medewerkers en vrijwilligers van de Spreng willen het verblijf van de gasten zoveel mogelijk laten aansluiten bij de situatie, zoals men thuis gewend was. De gasten krijgen alle ruimte en hulp om zelf hun dag en verblijf in te richten. Zo krijgt men de ruimte om zichzelf te zijn en te blijven.

Met deze collecte willen we het werk van de Spreng van harte ondersteunen.

De diakenen.

RockSolid Friends

Het is alweer een tijdje geleden, dat RockSolid Friends bij elkaar gekomen is, en daarom willen we het nieuwjaar extra feestelijk inluiden. Wees welkom op zaterdag 06 januari om 18.30 uur in het Hoogepad!

Kerkdiensten

Deze morgen vieren we de maaltijd van de Heer. We lezen Luk. 1:57-80, het laatste gedeelte voor het Kerstverhaal van Luk. 2 uit. We beluisteren, waarom dit gedeelte zo dicht op het Kerstevangelie beschreven is.

Vanavond is om 20.30 uur de Kerstavonddienst met ds. Eldering en zang van het koor Hosanna. Morgenochtend is de

Kerstmorgendienst, waarin we Jes. 2:1-5 & Luk. 2:1-7 lezen zullen. Het zanggroepje, dat het jaar door ons het lied van de maand aanleert, zal dan een aantal Kerstliederen voor ons zingen. Vanaf deze plaats wens ik een ieder gezegende kerstdagen toe!

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >