Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 28-01-2018 jaargang 15 nr 04 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over de collectebestemmingen en de dienst met belangstellenden.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 28 januari10.00 uurvoorgangerds. G. de Ruiter uit Elburg
organistHennita van der Zee
koffieschenkersAag & Wim Vogelsang
de bloemen gaan naarzr. van der Schoor van de Hoge bergweg
Zondag 04 februari10.00 uurvoorgangerds. S. Muller uit Apeldoorn, zondag van het werelddiaconaat
pianistBob Fillekes
koffieschenkerswijk 04

Bedankt

Namens het team van De Spreng wil ik u voor de mooie opbrengst van de oudjaarscollecte van € 220,- heel hartelijk bedanken.

Team De Spreng.

De 1e collecte van vandaag

Onze samenleving verandert in een snel tempo. Mensen worden door de drukte van het dagelijks bestaan van werk en zorg in beslag genomen. Voor veel mensen is er voor de kerk geen plaats meer. Maar toch zijn er grote zingevingsvragen, misschien wel meer dan ooit. Steeds meer mensen hebben, in deze jachtige wereld, behoefte aan een plek om op adem te komen.

Bij veel gemeenten binnen de Protestantse kerk groeit het verlangen om een kerk voor deze zoekers of twijfelaars te zijn. Maar hoe deel je het evangelie op een manier, die voor mensen, die van de kerk vervreemd zijn, relevant is? In de praktijk valt dat niet mee, en voor iedere gemeente is dat ook weer anders.

Volgend jaar start er bij het PCTE, Protestants centrum voor toerusting en educatie, opnieuw een tweejarige opleiding, waar predikanten en kerkelijk werkers leren, hoe ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving maken kunnen. Ze worden bij het ontwikkelen van missionair leiderschap ondersteund. Het is een intensief traject, dat bij de eigen spiritualiteit, talenten en situatie van de deelnemers aanhaakt. Wij geloven, dat deze opleiding vandaag de dag in onze kerk broodnodig is.

Naast deze opleiding Missionaire specialisatie biedt het PCTE aan predikanten, ambtsdragers en andere vrijwilligers tal van mogelijkheden voor opleiding, bijscholing en praktische trainingen op diverse terreinen. De opbrengst van deze collecte is voor training en toerusting van professionals en vrijwilligers voor hun werk in de gemeente bestemd. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

De diaconie.

Diensten met belangstellenden

Een dienst van bezinning in de Grote kerk in Apeldoorn met iedereen, die belangstelling ervoor heeft, waarbij de liederen, die gezongen worden, bekend en gemakkelijk zijn om mee te zingen.

Vanavond gaat ds. P.M. van der Meulen voor. Het thema is ‘Je wordt geroepen’. De meewerkenden zijn de organist Gerwin van der Plaats & het christelijk mannenkoor De lofzang uit Heerde. De aanvang is om 19.00 uur, en vanaf 18.45 uur is er samenzang.

Commissie DMB diensten, André Staal, voorzitter.

Beste gemeenteleden en mee-eters

We hebben als diaconie 10 jaar geleden voor de 1e keer in het Trefpunt samen een maaltijd georganiseerd, voor iedereen, die trek erin had. Inmiddels zijn we al helemaal eraan gewend en behoorlijk professioneel. Elke laatste dinsdag van de maand is er de gelegenheid om gezamenlijk de maaltijd te gebruiken en buren of vrienden daarbij uit te nodigen. Het is altijd een gezellig samenzijn met goede maaltijden voor weinig geld (€ 5.-).Vrijwilligers, die koken en tafel dekken en de afwas doen (er kunnen altijd meer vrijwilligers bij). Kortom, als u nog nooit geweest bent, moet u het beslist eens proberen. Het opgavenformulier hangt altijd de zondag voor de maaltijd in de kerk. Van harte welkom komende dinsdag 30 januari. We beginnen om 18.00 uur, maar het Trefpunt is al om 17.30 open.

De diaconie.

De 1e collecte van volgende week

In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen, en op kleine eilandjes in het meer, dat 4x zo groot als Nederland is, door hun slavenmeesters vastgehouden. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen.

Partnerorganisatie Challenging heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen, en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp voorbereid. Met de collecteopbrengst wil Challenging heights in 2018 realiseren, dat 25 bevrijde kinderen onderwijs en begeleiding bij hun terugkeer naar huis krijgen. Hartelijk dank voor uw gift.

De diakenen.

Opgestapt

Dominees Henk van Egmond en Hilbert Gunnink, beide lid van een kerk in het Groningse Ten Boer, stappen nu naar een afgescheiden kerkverband over, meldt het Nederlands dagblad. Voortaan behoren ze niet meer bij de Gereformeerde kerken vrijgemaakt, maar bij de Gereformeerde kerken Nederland (GKN). Dat laatste genootschap werd in 2003 door ex-vrijgemaakten opgericht, en is op een paar punten behoudender dan de moederkerk. Wat Gunnink betreft is de kerk ‘onherkenbaar veranderd’.

Verrassend is die exodus niet. Toen de landelijke vergadering van de vrijgemaakte kerk in juni 2017 vóór vrouwelijke predikanten stemde, was al duidelijk, dat er een groep behoudende ‘vrijgemaakten’ was, die aan de overtuiging vasthouden zou, dat het verkondigen van Gods woord niet voor vrouwen weggelegd was.

Het verwelkomen van vrouwen ging sowieso niet zonder slag of stoot. Aan het besluit ging 12 jaar van bijbelstudie en discussie vooraf. De vrijgemaakte kerk werd zo een van de weinige orthodoxe kerken, waarin vrouwen de ambten bekleden kunnen. Behalve predikant mochten ze ook ouderling en diaken worden.

‘De één is blij ermee, de ander is heel bezorgd, en vindt, dat we het gezag van Gods woord losgelaten hebben’, zei preses (voorzitter van de synode) Melle Oosterhuis destijds in Trouw over het besluit. Tegenstanders beroepen zich op bijbelpassages, die aan apostel Paulus toegeschreven worden. In die passages heet het ‘een schande voor een vrouw, als ze tijdens een samenkomst spreekt’. Ze zouden niet voor geloofsverkondiging en leiderschap toegerust zijn.

In september en oktober stapten ook 2 predikanten op. De praktische gevolgen daarvan zijn beperkt, want 3 van de opstappers zijn met emeritaat (pensioen), en laten hun gemeente dus niet zonder predikant achter. André Bas, die in oktober opstapte, deed dat wel. Hij verliet zijn ‘vrijgemaakte’ gemeente in het Groningse Kornhorn, en meldde zich bij de GKN aan. Hij voelde zich al langer niet meer helemaal thuis, en het vrouwenbesluit was de druppel.

De kans op een verdere exodus lijkt klein. Het vrouwenbesluit heeft nadien voor weinig roering gezorgd. ‘We beseffen, dat dit tot verdeeldheid leidt, en daarom houden we elkaar stevig vast’, zei voorzitter Oosterhuis in juni erover. ‘We hebben elkaar hartelijk lief, dat helpt.’

Trouw.nl, 24-01-2018.

Vanuit de gemeente

Afgelopen zaterdag 20 januari is zr. van der Schoor van de Hoge bergweg vanuit de Isala klinieken in Zwolle weer thuis gekomen. Daar zal ze de komende tijd door rust verder herstellen moeten. We hopen met haar mee, dat het allemaal naar wens verlopen zal.

Br. & zr. Westerik van de Veldbrugweg zijn inmiddels gezamenlijk in Randerode. Ze zijn daar voor revalidatie. Hoe het daarna verder gaan zal, is onduidelijk. We wensen hen sterkte in deze onzekere periode toe.

Komende dinsdag 30 januari ondergaat br. Rozendaal van de Evert Jan Boksweg in het Gelre ziekenhuis een ingrijpende operatie. Het is heel spannend voor hem en zijn vrouw, hoe het allemaal verlopen gaat en wat alles aansluitend opleveren zal. We wensen hen Gods nabijheid en kracht in deze moeilijke weken toe, en hopen met hen op een goed resultaat mee.

De Kerknieuws van volgende week

De komende week heb ik een vakantieweek. Om die reden zal onze scriba Martien Hertgers de volgende Kerknieuws maken. Een ieder kan eventuele kopij via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken naar hem toezenden.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >