Logo PKN

Menu

Vele kleintjes maken één grote (Marcus 1 : 29-39) PDF   E-mail
In onze schriftlezing worden de demonen genoemd.

We moeten dan niet denken aan mysterieuze figuurtjes die op een geheimzinnige manier door het luchtruim zweven maar we moeten dan heel concreet denken aan de slechte krachten die door mensen worden opgeroepen en die vervolgens onder de mensen huishouden. Deze demonen beginnen in het klein, namelijk met kleine pesterijtjes, kleine vormen van onvrede onder de mensen. Maar het is net als met regenwater in bergachtig gebied. De kleine waterstroompjes boven in de bergen verenigen zich bergafwaarts en worden uiteindelijk alles verwoestende waterstromen.

Ook van het evangelie kan dit beeld gebruikt worden. Maar dan krijgt het beeld een positieve wending. Jezus geneest de zieken. Deze heilzame waterstroompjes verenigen zich in de grotere waterstromen van de prediking. De prediking van het Woord is een machtig gebeuren waaraan al die genezingen dienstbaar zijn. En al die waterstromen van de prediking monden uit in de grote heilsdaad van Jezus Christus, de verzoening der schuld aan het kruis en de opstanding uit de dood.

Wat dit heil vervolgens uitwerkt in de individuele gelovige kan vervolgens ook met hetzelfde beeld worden verteld. Wie in Israël is geweest, weet hoe zuinig men daar met water is. De watervoorraden die er zijn, worden met lange buizen naar de woestijn getransporteerd en via kleine openingen in die buizen wordt het schaarse water druppeltje voor druppeltje over het hele land verspreid. Druppelirrigatie heet dit. Zo mogen gelovigen het heil van het evangelie om zich heen verspreiden, druppeltje voor druppeltje. De schoonmoeder van Petrus heeft dit begrepen. Nadat ze genezen is, gaat ze er onmiddellijk toe over om te dienen. Ook zij wil haar druppeltje bijdragen. Ze heeft het immers om niet ontvangen.

Deze houding zij ons ten voorbeeld gegeven rondom de zondag van het werelddiaconaat (eerste zondag van februari) maar niet alleen ten voorbeeld ook ter bemoediging. Ook voor ons geldt immers: we ontvangen het zomaar en we mogen het druppeltje voor druppeltje doorgeven.

Ds. J. R. Lammers

 
< Vorige   Volgende >