Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte Werelddiaconaat Ghana (4 februari) PDF   E-mail
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visser? op het Voltameer. Deze kindslaven,vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarl?k werk doen en worden uitgebuit.
Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamel?k uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven. Partnerorganisatie Challenging Heights bevr?dt kindslaven en vangt hen t?del?k op. Voordat ze naar huis gaan, kr?gen ze intensieve psychologische hulp en onderw?s. Ook kr?gt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!
 
< Vorige   Volgende >