Logo PKN

Menu

Veertig dagentijd (14 februari t/m 31 maart) PDF   E-mail
De veertigdagentijd loopt van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 31 maart. Op zondag 1 april is het Pasen.

.
Dit jaar is het thema van de 40 dagentijd “ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE”
Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar moeders wereldwijd. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen. Hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten voor hun eigen kinderen en voor die van anderen. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt.
Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. Wereldwijd vormen moeders, vaders, verzorgers en grootouders de ruggengraat van de samenleving. Door hun inzet krijgen hun kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u mee?
.

Veelgestelde vragen over de 40dagentijd
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
• Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?
De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

• Waar komen die veertig dagen vandaan?
In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

• Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?
Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

• Wat is Aswoensdag?
Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeentes hebben ook een aswoensdagviering.

• Wat is de Goede Week?
De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren veel gemeentes het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag het feest van de opstanding van Jezus: Pasen!
.

40dagentijd-kalender
De 40dagentijd-kalenders met medidtatieve teksten, gebeden, overwegingen en tips om vorm te geven aan de 40dagentijd,  zijn zoals ieder jaar weer te verkrijgen voor € 4,- en te koop bij Gerda de Groot( tel:5062463) en Zwanette Roukema(tel:06 53749729)

.

Projecten
Als Z.W.O. werkgroep zullen we in onze kerk in de 40dagentijd aandacht besteden aan de volgende 3 projecten:
18 februari - Met je kinderen op de vlucht – Libanon
25 februari - Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatjes – Nederland
25 maart    - Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda

.

Ter afsluiting

De 40 dagentijd is een tijd van versobering en verstilling. Stil zijn is niet makkelijk, maar je kunt het wel oefenen. Wees bijvoorbeeld eens een minuut stil en probeer u te concentreren op wat u om u heen hoort. Een klok? Straatgeluiden? De Wind?
Nog een oefening: Luister eens naar uw eigen ademhaling. Misschien kunt u bij iedere ademhaling de naam van iemand noemen die u dierbaar is, als een stil gebed naar God.

.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Z.W.O.
Femmy, Zwanette, Ans, Gerda en Anthoinette

 
< Vorige   Volgende >