Logo PKN

Menu

Vorming en Toerusting PDF   E-mail
De Week van het Gebed is net achter de rug.

De boekjes, die in de kerkdienst op 21 januari werden uitgedeeld, gaven inspiratie en handreikingen mee om thuis met het gebed bezig te zijn.

De eerstvolgende themadienst over het gebed valt samen met de zondag waar Kerk in Actie aandacht vraagt voor het werelddiaconaat. In deze themadienst op Deo volente 4 februari gaat het over de bede “geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben”. Het is mooi dat in deze bede om een gezamenlijke behoefte wordt gevraagd. Het gaat over ons dagelijks brood, niet het mijne. Dietrich Bonhoeffer zegt hierover: “Nu mag niemand honger lijden, zolang de ander brood heeft”. Werelddiaconaat valt qua inhoud goed met deze themadienst samen.

Zoals in de vorige kerkklanken al was aangekondigd is Ron van der Spoel voor donderdagavond 22 maart uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over het gebed, waarbij specifiek ook stilgestaan zal worden bij bidden voor de buurt. Neem gerust andere belangstellenden mee naar deze avond.

Namens de taakgroep Vorming & Toerusting,
Marc-Jan Zeeman

 
< Vorige   Volgende >