Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 18-02-2018 jaargang 15 nr 07 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over de 40-dagentijd en de Schuurverkoop.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 18 februari10.00 uurvoorgangerds. G. de Ruiter uit Elburg
organistWillem Kroon
koffieschenkersArno Diks & Loes van Egmond
de bloemen gaan naarzr. Hoets van het Kanaal zuid
Zondag 25 februari10.00 uurvoorgangerDs. A.P. de Graaf, maaltijd van de Heer
organistHennita van der Zee
koffieschenkersAnja de Graaf & Tilly Hertog

Ontmoeting: Matth. 4:1-11

Jezus wordt door de Geest naar de woestijn gevoerd, en ontmoet daar de duivel. Deze verzoekt Hem om voor Hem te knielen, en zo alle macht te krijgen. Maar Jezus wijst naar het Licht van de Bron.

De 2 bogen zijn het symbool van de ontmoeting. De komende 7 weken zal Jezus steeds weer iemand ontmoeten. Hij wijst hen op het ‘Licht van God’, in welk ‘Licht’ Hij leven wil.

De witte roos aan de ene kant van de bogen is hier het symbool van Jezus in de woestijn. Het vierkant geeft de 4 windstreken aan. De kaars is het Licht van God, dat over de gehele aarde gaan zal. Nu is de kaars nog klein en laag, maar iedere week wordt de kaars groter en hoger. Aan de andere kant van de ontmoeting staat het kwade, dat tot hebzucht en heerszucht (de distels) verleiden wil.

40-dagentijd

De 40-dagentijd is een tijd van versobering en verstilling. Stil zijn is niet gemakkelijk, maar je kunt het wel oefenen. Wees bijvoorbeeld eens een minuut stil, en probeer u te concentreren op wat u om uw heen hoort. Een klok? Straatgeluiden? De wind? Nog een oefening: luister eens naar uw eigen ademhaling. Misschien kunt u iedere ademhaling de naam van iemand noemen, die u dierbaar is, als een stil gebed naar God.

Lieve God,

In de hectiek van alledag en in de storm van prikkels in ons leven, zoeken wij verstilling, willen we even niet geleefd worden, zoeken wij onszelf, en zoeken wij U.

Laat ons in deze 40-dagentijd op onze dienst in de wereld voorbereiden, ons concentreren op wat in deze wereld vrede en gerechtigheid brengt, en wat onze bijdrage daaraan zou kunnen zijn.

Lieve God, geef mij een rol in Uw geschiedenis, en leer mij mezelf kennen om de ander te ontmoeten.

De 1e collecte van vandaag

Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd. Kinderen konden niet of nauwelijks naar school, en gezinnen kunnen moeilijk rondkomen. Moeders hebben moeite om hun grote gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ union bezoeken deze vrouwen, en bouwen een vertrouwensband op. Moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik worden bespreekbaar gemaakt. Samen wordt er aan verbetering gewerkt. Mothers’ union zorgt ook voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten voorzien kunnen. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker, en gloort er hoop op een betere toekomst.

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van KerkinActie zoals Mothers’ union in Oeganda. Van harte aanbevolen!

De diaconie.

Kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergadert komende woensdagavond 21 februari a.s. om 19.30 uur.

De 1e collecte van volgende week

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. In 2011 heeft KerkinActie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast krijgen 15.000 mensen via Internet bij hun financiën hulp. Ook is er een speciale website, waar jongeren over geldzaken en risico’s van schulden meer te weten kunnen komen, en waar ze ontdekken, hoe ze schulden voorkomen kunnen, of waar ze hulp krijgen kunnen. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij op hun taak goed voorbereid zijn.

Met deze collecte steunt u het diaconale werk van KerkinActie, zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!

De diakenen.

Schuurverkoop

In maart begint de lente. De paasartikelen hebben we al weer in de verkoop. Verder zijn er mooie artikelen binnengekomen, en hebben we een ruime sortering kaarten.

Zoals u gemerkt zult hebben, is er een nieuwe bloemiste. Haar bloemen komen in grote ruime vazen mooi uit. Wie heeft er daarvan over? Graag inleveren bij de Schuur.

Na foto’s ontslagen

In Miami is een lerares ontslagen, omdat ze op sociale media foto’s van haar huwelijk met een vrouw geplaatst had. Ze publiceerde de foto’s vorig weekend. Een paar dagen later kreeg ze te horen, dat ze opstappen moest.

De lerares werkte al 7 jaar op een christelijke basisschool. De directeur heeft in een brief aan de ouders weten laten, dat zij een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing nemen moest.

Ouders hebben bij de school tegen het ontslag al geprotesteerd. Ze vinden haar een goede lerares, en zeggen, dat ze geen moeite met haar partnerkeuze hebben. De vrouw overweegt juridische stappen.

Teletekst, 11-02-2018.

Vanuit de gemeente

Br. Rozendaal van de Evert Jan Boksweg ligt nog in het Gelre ziekenhuis. Gelukkig gaat het deze week de betere kant op. We hopen met hem en zijn vrouw mee, dat dat zo voortgaat, en hij mogelijk dan spoedig naar huis terugkeren kan.

Vorige week donderdag 08 februari brak br. Vogelsang van de Arnhemseweg zijn been, en heeft hij enkele dagen in het ziekenhuis gelegen. Hij is inmiddels weer thuis. We wensen hem en zijn vrouw sterkte en geduld voor de komende periode van herstel toe.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >