Logo PKN

Menu

Het Lam van God PDF   E-mail
Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt (Joh. 1:29)

Het lam kijkt me aan.
De poten aan elkaar gebonden.
Er ligt een enorme stapel opengeslagen kranten.
Kranten vol met alle verhalen van deze wereld.
Alle ellende en al het menselijk onvermogen opgestapeld.
Op de bovenste krant een grote foto van een concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog.
De kop: ‘een mens is tot alles in staat’.
Deze enorme stapel is een altaar.
Het lam ligt er bovenop.
Is hij dood?
De ogen zijn wel geopend.
Hij kijkt mij aan.

.

Agnus Dei (2005) is één van de bekendste werken van kunstenaar Willem Zijlstra (1954).
Op internet kun je het zo vinden.
Ik kijk ernaar omdat de ‘lijdenstijd’ weer is aangebroken.
Deze weken worden we stil bij het lijden en sterven van de Here Jezus, het Lam van God.
Geslacht voor de zonde van de wereld.
Voor de krantenkoppen groot en klein van onze dagen.
Voor de krant van mijn leven, die ook ergens in die stapel zit.
Voor al datgene wat de krant niet haalt.

.

Niet te bevatten: God gaat er een weg mee.
Hij maakt dat alles tot een altaar.
Zijn Christus tot het lam.
Gebonden.
Maar de ogen geopend.
Stil vragend: zie je Mij liggen?
Wat is jouw aandeel hierin?
Maar nog dieper kijkt Hij in mijn ziel:
Het is niet alleen dóór jouw aandeel, maar ook vóór jouw aandeel.
Ik zie onbegrijpelijke, maar heerlijke verzoening in die ogen.
Genade en vrede.
Hoop.
Een lam dat dood is, maar leeft.
Dat bóven de machten en de krachten van de krantenverhalen staat, omdat het erin is afgedaald en zijn leven ervoor heeft gegeven.
Een lam dat in staat is met al dat krantenmateriaal een nieuw verhaal te schrijven.
Evangelie.
Nieuw leven, sterker dan de machten van de dood.
Licht uit licht en duisternis.
Kostbaar Lam van God!                    AT

 
< Vorige   Volgende >