Logo PKN

Menu

Enquete PDF   E-mail
Aan het einde van vorig jaar heeft de kerkenraad een enquete gehouden onder alle gemeenteleden  van 15 jaar en ouder. Deze enquete is gecoördineerd door het College van Kerkrentmeesters. Vervolgens is het even stil gebleven. Maar achter de schermen is hard gewerkt om de aangeleverde gegevens toegankelijk te maken. De ingevulde formulieren geven een goed beeld van de gaven en de talenten van onze gemeenteleden en de bereidwilligheid deze in te zetten. In verband met de privacy zal er zorgvuldig met deze informatie worden omgegaan. De informatie is nu overgedragen aan de scriba van de kerkenraad. Trekkers van taakgroepen of commissies en organisatoren van de vele activiteiten binnen onze gemeente kunnen bij hem terecht als ze op zoek zijn naar gemeenteleden. De afgelopen periode is dat al gebeurd bij het opstarten van de Taakgroep communicatie en het team dat de jongerenreis 2019 zal gaan organiseren. Heeft u de enquete nog niet ingevuld dan kan dat alsnog via de website. Wilt u sneller actief worden en niet wachten op de enquete kunt u natuurlijk ook gewoon contact opnemen met een lid van de kleine kerkenraad of de contactpersoon van een activiteit.
 
< Vorige   Volgende >