Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 18-03-2018 jaargang 15 nr 11 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over de Gambia en de collectebestemmingen.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 18 maart10.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf
organistHenk Mulder
koffieschenkersDik & Gerda van den Beld
de bloemen gaan naarzr. Brink van de Dorpstraat
Zondag 25 maart10.00 uurvoorgangerds. S. Muller uit Apeldoorn, Palmzondag
organistHenk Mulder
koffieschenkersAnne & Corrie Schiebaan
Donderdag 29 maart19.30 uurvoorgangerds. L. van Rouendal uit Barneveld, Witte Donderdag, maaltijd van de Heer
pianistBob Fillekes
Vrijdag 30 maart19.30 uurvoorgangerds. L. van Rouendal uit Barneveld, Goede Vrijdag
organistHenk Mulder
Zaterdag 31 maart21.30 uurvoorgangerds. L. van Rouendal uit Barneveld, Stille Zaterdag
organistHenk Mulder

Jarig

Komende dinsdag 20 maart is br. Boks van de Lierderstraat jarig, en komende zaterdag 24 maart zijn zowel zr. Assies van de Dorpstraat als br. Tinholt van de Arnhemseweg jarig. We willen u allen hiermee van harte feliciteren, en wensen u samen met allen, die u dierbaar zijn, Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Bedankt

Hartelijk dank voor de vele reacties, in welke vorm dan ook, die ik vanuit de gemeente ontvangen mocht. Het herstel van mijn been, waaraan ik op 10 februari geopereerd ben, verloopt voorspoedig.

Hartelijke groet, Wim Vogelsang.

Gambia

Afgelopen zondag mochten wij weer in uw midden zijn. Wij hebben een goede periode in Gambia doorbrengen mogen. We denken ook aan ons kerkbezoek, waarbij wij in de 1e dienst uw bijdrage en die van de Schuur voor de bouw van de middelbare school, die naast de kerk gebouwd wordt, overhandigen mochten.

Vorig jaar was in februari de fundering gelegd. Een dag voor ons vertrek waren de muren voor de 6 klaslokalen met het lerarenlokaal en de toiletten al tot plafondhoogte opgetrokken. De afbouw van de school zal door geldgebrek zeker nog een jaar in beslag nemen. Wanneer wij gezond blijven mogen, hopen wij begin volgend jaar weer naar Gambia gaan te kunnen, en dan de voortgang van de bouw zien te kunnen.

Van de dominee Joseph Kanu kregen wij een brief met de onderstaande tekst mee, die in het Nederlands vertaald is.

Geliefde broeders,

Namens de bovengenoemde kerk wil ik de ontvangst van het geld, dat u via Frank & Astrid verzonden hebt, bevestigen. Zij gaven de kerk een totaal van € 1.600,-, die je kerk opgehaald heeft om de school te helpen.

Met oprechte dank zeggen we u dank voor jullie opofferende liefde. De kerk zal jullie altijd in gebeden herinneren. Het geld zal gebruikt worden om staven, zand en andere bouwmaterialen te kopen, en met de bouw van de school door te gaan. Met jullie in Christus, Pastor Joseph Kanu, Senior predikant.

Met vriendelijke groeten, Astrid & Frank Bak.

Gebed

Zie de papieren Kerknieuws.

Ontmoeting: Joh. 11: 17-44

Jezus hoorde, dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Jezus zei tegen Martha: ‘Je broer zal uit de dood opstaan. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. Jullie zullen Gods grootheid zien’. Nadat Hij God gedankt had, riep Jezus Lazarus naar buiten.

De 2 bogen van de ontmoeting gaan steeds verder open, het ‘Licht van God’, het Paaslicht, komt via Jezus steeds dichterbij, daarom is de kaars weer hoger en groter.

De dood is duister, gesloten, dreigend, één kluwen van pijn en verdriet. Hoe kom je daaruit, hoe kom je daar doorheen. Hoe kan je daar tegenop? Toch komt Lazarus erdoorheen, hier uitgebeeld door de witte anthurium, en hij komt naar buiten, als hij door het Licht van God geroepen wordt.

Gods Licht breekt door, als we opstaan, uit alles, wat ons doodt. Ons laten bevrijden van alles, wat ons vasthoudt, en waarvoor wij onze ogen sluiten. Laten wij in het Licht van de Eeuwige wandelen.

De 1e collecte van vandaag

In Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst 1.000.000 mensen in de textielindustrie. Veel textielarbeiders zijn uit andere delen van India afkomstig. Eenmaal in de stad aangekomen moeten hun kinderen aan het gezinsinkomen bijdragen, waardoor ze niet naar school kunnen. Hoewel in India kinderarbeid verboden is, werken duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in textielfabrieken.

De organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op. Als SAVE-medewerkers zien, dat een kind aan het werk is, lichten ze de autoriteiten in. Deze halen het kind daar weg, en nemen tegen de eigenaar juridische stappen. Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan.

Collecteer mee. zodat ouders hun kinderen naar school in plaats van naar de fabriek kunnen laten gaan.

De diaconie.

Koffiedrinken na de kerkdienst

Deze morgen is er, behalve de gelegenheid om na de kerkdienst achterin in de kerk een kopje koffie of thee te drinken, ook de mogelijkheid om dat bij Hanny van de Beek aan de Koningspage te doen. Er is dan volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, en nog wat over de kerkdienst of andere zaken na te praten. Een ieder is van harte welkom.

De 1e collecte van volgende week

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe kerk, wil hierin verandering brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in afgelegen dorpen, en leren hun nieuwe vaardigheden aan, bijvoorbeeld hoe zij uit de armoede komen kunnen, en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei brengen kunnen. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten, en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Deze activiteiten zijn zeer succesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om in hun gezin, kerk en dorp een actievere rol te spelen. Collecteert u in de 40-dagentijd voor dit werk mee?

De diakenen.

Van Meggelen nieuwe voorzitter Protestantse kerk

Dominee Saskia van Meggelen (50) is vrijdag tot preses van de Protestantse kerk in Nederland verkozen. Dat gebeurde op de landelijke vergadering van de PKN, de generale synode, in Doorn. Van Meggelen volgt Karin van den Broeke op, die 5 jaar geleden de 1e vrouwelijke voorzitter van de PKN werd.

Van Meggelen is predikant van de Johanneskerk in Breda. Daarvoor is ze in 's Gravenmoer, Almkerk en Lopik predikant geweest. In haar toespraak in Doorn zei de nieuwe voorzitter, dat ze met het vertrouwen blij is. ‘Ik houd van de kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik Zijn kerk dienen.’

Nos.nl, 10-03-2018.

Kerkdienst

Als christenen geloven we in de Here Jezus. Maar op welke wijze en in wat voor bewoordingen? Daarover uiten we ons vaak minder snel. We lezen in dat verband deze morgen Matth. 16:13-20, en beluisteren, welk licht dit bijbelgedeelte daarop werpt.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >