Logo PKN

Menu

Diensten van 15 april PDF   E-mail

Zondag 15 april is ’s morgens de laatste themadienst van ons jaarthema ‘een discipel bidt’.

We laten ons in deze dienst inspireren door de lofprijzing waarmee het Onze Vader afsluit: ‘van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid!’ God prijzen in je gebeden, dat is iets moois en goeds. Toch zijn we dat niet altijd gewend. Hoe doe je dat eigenlijk? Welke woorden kunnen daarbij helpen? Zulke vragen zullen in de dienst aan de orde komen. Na afloop van de dienst willen we weer in de kerk een korte nabespreking houden om even onze gedachten en indrukken met elkaar te delen. Ook daar zit vaak veel Geestkracht in.

.

De avonddienst is een Brondienst, met na afloop een lectio divina in het Hoogepad voor iedereen die daaraan mee wil doen. De Brondienst van 18 maart hadden we na afloop alleen met de jongeren van Ad Fontes een lectio divina gedaan. Dat is een vorm van Bijbellezen, omgeven met veel stilte en rust, waarbij je jezelf op een diep niveau laat openen voor het Woord van God en met Hem in gesprek gaat. Heel verrijkend. De jongeren willen bij deze Brondienst opnieuw een lectio en dan samen met alle geïnteresseerden uit de gemeente. Iedereen is dus van harte welkom na afloop van de dienst mee te gaan naar het Hoogepad om samen in het licht te komen van Gods woorden die opengaan. 
.

Uitgangscollecte: Diaconaal doel: Opvang kinderen in Kansarme wijken in Colombia.

.

In de morgendienst is er kinderoppas en kindernevendienst in Het Hoogepad.

.

Klik hiernaast voor informatie van andere diensten.

.

Als u als groep naar de kerk komt, kunt u van tevoren contact opnemen.

.

Zondag, 15 april Beekbergen
10.00 uur Ds. A. Theunisse (themadienst)

19.00 uur Ds. A. Theunisse (brondienst)

.

Zondag, 15 april Zonnnehuis
10.30 uur Ds. C.A.J. van Dijk

.

Zaterdag, 14 april Markenhaven
14.30 uur Mw. I.M. Bossenbroek-Baller

.

Woensdag, 18 april De Vier Dorpen
15.00 uur Dhr. Bloemendal

 
< Vorige   Volgende >