Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte (15 april) PDF   E-mail
Opvang kinderen in Kansarme wijken in Colombia.


Op zondag 15 april a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de opvang van kinderen in kansarme wijken in Colombia. Opgroeien in een sloppenwijk van een grote stad. Dagelijks te maken hebben met armoede, geweld en slechte hygiëne. Niet beter weten dan dat dit normaal is. Voor veel kinderen in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá is dit hun dagelijkse realiteit.
Gelukkig is er een kerk die oog heeft voor deze kinderen. Op twee plekken is er onder leiding van ds. Germán Suárez opvang geregeld waar kinderen uit school naartoe kunnen. Ze worden er geholpen met hun huiswerk, er is tijd voor muziek, spelletjes en sport. Omdat veel kinderen thuis weinig en eenzijdig voedsel krijgen, geven ds. Germán en zijn team hen ook een goede maaltijd. De twee opvangplekken bieden de kinderen iets wat totaal nieuw voor hen is: aandacht en de liefde van God en mensen.

Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

 
< Vorige   Volgende >