Logo PKN

Menu

Uit de Classicale Vergadering Veluwe (i.o.) PDF   E-mail
In de afgelopen jaren hebt u ongetwijfeld iets gelezen over het traject Kerk 2025 van de Protestantse Kerk in Nederland.

Uitgangspunt daarbij is: ‘back to basics’, terug naar de kern van kerk zijn: Waarom zijn we kerk, wat leidt af van de kern, wat belemmert ons kerk-zijn?

De in dit kader door de generale synode genomen besluiten – die ook voorgelegd zijn aan gemeenten en huidige classes – hebben o.a. betrekking op het aantal classes (van 74 naar elf), de vorming van de classes (twintig tot dertig verkozen leden) en haar werkwijze, de taken van de classispredikant, de ontmoetingen van gemeenten onderling, de rol van de werkgemeenschap van predikanten, de veranderingen in de visitatie, en gemeentevormen.

Een en ander begint nu concretere vormen aan te nemen. De huidige classes Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk vormen per 1 mei 2018 de classicale vergadering (CV) Veluwe. In oktober en maart zijn er al voorbereidende bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn er vier afgevaardigden per ‘oude’ classis, de CV kan er voor kiezen om dit aantal te verhogen naar vijf. De CV zou dan uit 25 afgevaardigden bestaan, bij dit aantal is het waarschijnlijk gemakkelijker om het breed moderamen (BM) te bemensen.

In de nieuwe situatie heeft niet iedere (wijk)gemeente een afgevaardigde naar de CV, het is dus van groot belang om de niet-afvaardigende gemeenten vanuit de CV goed van informatie te voorzien, o.a. via kerkbladen en een nog op te zetten website.

Het moderamen van de CV Veluwe (i.o.) wordt momenteel gevormd door Martin Morsink (voorzitter) uit Barneveld en Gerrit Bok (scriba) uit Apeldoorn. Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de CV voorkeur uitgesproken voor een boventallige voorzitter en scriba, de dubbele petten van afgevaardigde en de functie van voorzitter en scriba worden minder wenselijk geacht. Ondergetekende is gevraagd de functie van 2e scriba te vervullen.
Op dit moment zijn de sollicitatieprocedures voor de functie van de elf classispredikanten in de afrondende fase, op 1 mei zal de CV Veluwe een besluit moeten nemen over de dan voorgedragen kandidaat voor onze classis. De classispredikant speelt o.a. een belangrijke rol bij het gestalte krijgen van de nieuwe classis.
Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba

 
< Vorige   Volgende >