Logo PKN

Menu

Stichting “Eredag” Beekbergen PDF   E-mail
Aan de inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden.

Hierbij willen we graag iedereen woonachtig in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen of de Hooilanden van harte uitnodigen voor het jaarlijkse uitstapje van de “Eredag” dat dit jaar op 14 juni zal plaatsvinden. We willen daarom iedereen die in 2018 minimaal 65 jaar is van harte uitnodigen om zich op te geven voor deze mooie dag. Wanneer uw partner, waarmee u reist, deze leeftijd nog niet heeft bereikt, bent u toch beiden van harte welkom.

.
Dit uitstapje is bedoeld als dankzegging voor wat de oudere generatie voor de jongere generatie heeft gedaan. In tegenstelling tot voorgaande jaren willen wij het programma iets inkorten. We vertrekken om 10.30 uur vanuit Beekbergen en hopen om 18.00 uur weer terug te keren. Zoals u van ons gewend bent hebben we een schitterende dag voor u in petto.
Geef u daarom op, en wel op een van de volgende wijzen:

A. Schriftelijk voor 27 april a.s. bij:  

J. de Groot-Davelaar 

Kalverwei 6
7364 BW  Lieren

onder vermelding van de volgende gegevens: 1

. Naam, adres en postcode

2. Geboortedatum

3. Naam van de huisarts

4. Of u opgehaald wilt worden

5. Of u graag bij bepaalde personen in de bus wilt zitten

6. Of u geen suiker of zout mag gebruiken
7. telefoonnummer van achterblijver in geval van nood

B. Telefonisch tussen 18.00 uur en 20.00 uur van 23 t/m 27 april bij J. de Groot-Davelaar tel.: 055-5062406  

.

C. Persoonlijk en we op donderdag 19 april of donderdag 26 april a.s. van 13.00 tot 14.00 uur in dorpshuis “De Hogeweye” Dorpstraat 32, Beekbergen.

.

Om deze dag mogelijk te maken heeft de stichting “Eredag” natuurlijk financiële middelen nodig.
Daarvoor zijn wij vrijwel uitsluitend aangewezen op de jaarlijkse collecte en we hopen daarom dat u ook dit jaar weer gul zult bijdragen.

Dit jaar zal de collecte plaatsvinden in de week van 16 t/m 21 april.
U kunt dan weer een van onze medewerk(st)ers bij u aan de deur verwachten met een lijst waar u uw bijdrage op kunt vermelden en tevens het bedrag aan de collectant kunt meegeven.
De stichting “Eredag” bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die zich kosteloos inzetten om deze dag mogelijk te maken. Mede daarom willen wij u deze collecte van harte aanbevelen. 

Met vriendelijke groeten namens de stichting “EREDAG”, 

P.J.G.W. Spölmink – voorzitter Tel.: 055-5333050

J. de Groot-Davelaar – secretaresse Tel.: 055-5062406

L. Van Hunen – penningmeester
J.J. Bredewold-Beltman - Bestuurslid

 
< Vorige   Volgende >