Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 15-04-2018 jaargang 14 nr 15 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over de ambtsdragers en de collectebestemming.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 15 april10.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf
organistWillem Kroon
koffieschenkersReinoud & Zwanette Roukema
de bloemen gaan naarzr. Verkaik van het Notaris Feithpad
Zondag 22 april10.00 uurvoorgangerds. J. Eldering uit Vaassen
organistHenk Mulder
koffieschenkersAag & Wim Vogelsang

De 1e collecte van vandaag

Volgens de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland (versie 2016) vervult de gemeente haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen, wat haar aan gaven geschonken is, te helpen, waar geen helper is, en te getuigen van de gerechtigheid van God, waar onrecht geschiedt.

Eén aspect hiervan wil ik nu graag er uitlichten: in onze gemeente zijn wijkteams gevormd, bestaande uit ouderling, diaken en wijkmedewerker, die gemeenteleden bij speciale gebeurtenissen bezoeken. Bijv. met verjaardagen en jubilea, maar ook bij ziekte rouw of zorgen. Om met elkaar mee te leven en eventueel hulp te bieden, waar nodig.

Hierbij vragen we dus niet alleen om een bijdrage in de collecte - van harte aanbevolen - maar vragen we u allen ook om mee te denken, om u heen te kijken, en voor elkaar aandacht te hebben. Kunt u zelf niet helpen? Laat het ons weten, zodat we met elkaar aan elkaar hulp bieden kunnen.

De diaconie.

Vanuit de kerkenraad

Dit voorjaar stoppen zowel Rianne Blankestijn als Ans Fillekes als diaken. Met dankbaarheid geven we mee, dat Tineke Klinkenberg van de Hoge bergweg het ambt van diaken op zich nemen zal. Deze bevestiging zal op zondag 06 mei plaatsvinden. Tegelijk zullen we aansluitend op die kerkdienst na het koffiedrinken de gemeente-ochtend houden. Daarover in een volgende Kerknieuws meer.

Vanuit de gemeente

Als gevolg van een flinke griep is zr. Verkaik van het Notaris Feithpad al weken verzwakt. We willen haar hierbij sterkte toewensen, en als bemoediging krijgt ze daarom de bloemen van vandaag.

Kerkdienst

Na Pasen staan vaak de verhalen van de verschijningen van de Here Jezus centraal. Daarom lezen we deze morgen Joh. 21:1-14. Hoe reageren de discipelen erop, als de Heer hernieuwd in hun leven verschijnt? En hoe zouden wij daarmee omgaan? We denken erover na.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >