Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 29-04-2018 jaargang 14 nr 17 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over de collectebestemming en de gemeenteochtend.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 29 april10.00 uurvoorgangerds. J. de Vreugd uit Amersfoort
organistHennita van der Zee
koffieschenkersTilly Hertog & Jan Jansen
de bloemen gaan naarfam. Hertgers van de Dorpstraat 114
Zondag 06 mei10.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf, ambtsdragerbevestiging & gemeenteochtend
pianistBob Fillekes
koffieschenkerswijk 04

Bedankt

Hartelijk bedankt voor alle blijken van medeleven, die ik tijdens mijn ziekte van u allen ontvangen mocht!

Gerrie Brouwer-Kleinleugemors.

De 1e collecte van vandaag

Vandaag collecteren we voor Mercy Ships. Dit is een ziekenhuisschip, dat de armste landen van Afrika bezoekt om gratis medische hulp te bieden.

Dit varende ziekenhuis heeft voor patiënten 5 operatiekamers en 82 bedden. Er werken aan boord 450 vrijwilligers, die zelf hun kost en inwoning betalen. De bemanningsleden zijn uit meer dan 40 verschillende landen afkomstig. Ze doen werk in navolging van Jezus. Ieder van hen met een eigen taak aan boord om zo voor de patiënten in Afrika Jezus’ handen en voeten te zijn. Voorafgaand aan de operaties worden tijdens screenings duizenden mensen onderzocht. Ze opereren de meest voorkomen aandoeningen in Afrika, zoals gespleten lip, klompvoeten, tumoren, fistels, en verrichten verder algemene chirurgie. Kinderen en volwassen kunnen hierdoor een betere toekomst tegemoet zien.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

De diaconie.

Kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergadert komende woensdagavond 02 mei a.s. om 19.30 uur.

Vanuit de kerkenraad

Dit voorjaar stoppen zowel Rianne Blankestijn als Ans Fillekes als diaken. Met dankbaarheid geven we mee, dat Tineke Klinkenberg van de Hoge bergweg het ambt van diaken op zich nemen zal. Deze bevestiging zal volgende week zondag 06 mei plaatsvinden. Tegelijk zullen we aansluitend op die kerkdienst na het koffiedrinken de gemeente-ochtend houden.

Op deze gemeente-ochtend behandelen we na het koffiedrinken weer terug in de kerk eerst de financiële stukken. Aansluitend zal ds. de Graaf ons een en ander vertellen over ontwikkelingen binnen de landelijke kerk. Al jaren is de synode bezig met een toekomstvisie over hoe de kerk in 2025 en erna eruitzien moet. Ds. de Graaf zal een en ander over de actuele stand van zaken meegeven, en aansluitend kunnen we vragen daarover in ons midden neerleggen. Aansluitend zal de voorzitter nog de algemene rondvraag behandelen. Als afsluiting van het geheel hebben we vervolgens in het Trefpunt nog een maaltijd van soep en broodjes. Een ieder is van harte uitgenodigd!

Financiën 2017

Op de gemeenteochtend van komende zondag 06 mei komen o.a. de financiële jaaroverzichten 2017 aan de orde. De jaaroverzichten liggen deze zondagen en volgende week zondag 29 april in de hal van het Trefpunt op de tafel bij de keukendeur ter inzage. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar meenemen. Vragen over de cijfers kunnen op de gemeenteochtend gesteld worden. Ook dan kunt u nog een exemplaar van de jaaroverzichten krijgen.

College van kerkrentmeesters.

De Kerknieuws van 10 jaar geleden

Vorige week konden we in de Kerknieuws lezen, dat ik sinds afgelopen maandag 23 april consulent van de gemeente in Ugchelen geworden ben. Tot mijn eigen verbazing stond het volgende precies 10 jaar geleden in de Kerknieuws:

Vanaf vandaag, zondag 27 april, ben ik officieel consulent in de kerk van Ugchelen geworden. Deze zondagmorgen neemt nl. ds. Verbeek afscheid, omdat hij een beroep naar de kerk van Haskerhorne aangenomen heeft. Momenteel heeft de kerk van Ugchelen 2 vacante predikantsplaatsen. In september zal er een predikante parttime bevestigd worden, en de kerk hoopt rond de jaarswisseling een fulltime predikant te kunnen bevestigen. Om die reden ben ik voorlopig tot de jaarswisseling als consulent aangesteld.

(Kerknieuws van 27-04-2008)

Als de hemel geen plek is, wat is het dan wel?

Moderne mensen - ook christenen - zijn gauw klaar ermee: de hemel bestaat niet. Maar is daarmee alles gezegd? Stel, dat de hemel er wel is, is die dan meer dan de zorgeloze plek, waar opa lekker een biertje drinkt, en zich vrolijk maakt over hoe wij hier in de weer zijn? Zien mensen er elkaar terug? Is God daar, ook als niemand aanwijzen kan, waar die hemel precies in het universum is?

‘De hemel is geen absurditeit’, betoogde theoloog Jan Muis zaterdagmiddag in de Amsterdamse Westerkerk, in de Jordaan, de buurt, waarover volkszanger Johnny Jordaan zich al afvroeg, ‘of er in de hemel ook een Jordaan bestaan zou’.

Muis’ stelling: niet alles, wat niet waarneembaar of niet voorstelbaar is, is automatisch ondenkbaar. Zoals het volgens hem mogelijk is, dat er naast de driedimensionale ruimte nog een 4e of een 5e dimensie is, zo kan er ook een hemel zijn.

De oud-hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse theologische universiteit sprak bij het symposium ‘Lieve Hemel’, ter gelegenheid van het naderende pensioen van de dominee van de Westerkerk, Fokkelien Oosterwijk. Toen zij 40 jaar geleden predikant werd, was het geloof in de hemel ook in de kerk al op zijn retour. ‘Het koninkrijk van God moest hier op aarde gesticht worden, in elk geval tegemoet gekomen’, zei ze. ‘Daarbij paste geen gerichtheid op de hemel.’

Met kerkleden voerde ze ‘enerverende en persoonlijke’ gesprekken over het leven na de dood, maar ze ziet ook in de kerk gêne over een hiernamaals. Dat zou maar onvolwassen zijn, en alleen een uitvinding om troost bij verlies, of een herkansing na een ellendig leven hier te vinden. Oosterwijk noemde die verlegenheid ‘een angstvallig zwijgen, om toch als gelovige, als kerk maar voor vol aangezien te worden’. Sprakeloosheid wordt dat in kerkelijke kringen ook wel genoemd, een stilte, die de Protestantse kerk graag verbreekt door kerkgangers aan te sporen om te zeggen, waarin ze geloven.

‘De hemel. Een verkenning van onbekend terrein’, had Muis boven zijn doortimmerde betoog gezet, dat overigens grote indruk maakte: na afloop vroeg de een na de ander hem om zijn speech alsnog te sturen. Cultuurtheoloog Frank Bosman liet zien, dat de hemel - die kunstenaars eeuwenlang geïnspireerd heeft - in allerlei culturele uitingen nog steeds manifest is. In de Amerikaanse TV-serie The Simpsons, met hun beelden van de protestantse en de katholieke hemel: in de serieuze protestantse variant spelen de mensen een potje croquet, in de vrolijke katholieke is eten en drinken niet aan te slepen. Bosman wees ook op een reclame van koffiemerk Nespresso, met een verkoper aan de hemelpoort en een God en hemelse gedaanten in verpletterend wit.

Voor Bosman zelf is de hemel ‘niet een plek, geen state of mind, maar een relatie, waarin je je verbonden weet met wie je liefhebt. Zonder elkaar te herkennen is er geen relatie. Jij bent mijn hemel, ik ben jouw hemel’. Hij zei daarbij meteen erop, dat dat niet als individualisme of een postmoderne oprisping afgedaan worden kon. ‘Neen, dit is diep doorleefde theologie.’

Vragen? Neen, zei een oudere dame. Ze wilde iets vertellen. Ze was 17, toen haar moeder stierf, tijdens zondagsschool, waar Kinderkerstfeest gevierd werd. De vrouw van de dominee kwam het haar vertellen, ze zei: ‘Je moeder is niet goed geworden, maar zij mag nu in de hemel Kerstfeest vieren’. In een muisstille kerk zei de vrouw: ‘Die woorden hebben me grote troost gegeven. Het waren de mooiste Kerstdagen van mijn leven.’

Trouw.nl, 23-04-2018.

Vanuit de gemeente

De bloemen van vandaag gaan naar Jibbe & Rina Hertgers van de Dorpstraat, omdat zij afgelopen maandag 25 jaar door het huwelijk met elkaar verbonden waren. Zij vierden hun feest in het vorige weekeinde. Hun feest kreeg echter een grijze rand om het geheel. Want Rina’s vader, die vrijdagavond nog tot het einde van het feest aanwezig was, overleed afgelopen zondag vroeg. Zo kunnen vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar liggen. We wensen hen sterkte met dit verlies van hun vader, maar tegelijk wensen we hen zelf nog veel gelukkige jaren samen toe.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >