Logo PKN

Menu

Overste van de koningen van de aarde PDF   E-mail
Presidenten, koningen, heersers: dagelijks zijn ze in het nieuws.

.
Genade en vrede (…) van Jezus Christus (…) de overste van de koningen van de aarde (Openb. 1: 4-5)

.

Presidenten, koningen, heersers: dagelijks zijn ze in het nieuws.
Trump, Poetin, Kim Jong-un, al-Assad: spanningen, dreigingen en wapengekletter.
Vrede is vaak ver te zoeken.
Alleen al een gesprek tussen twee van deze heersers komt soms als een volslagen verrassing voor de rest van de wereld.

In Johannes’ dagen was dat niet veel anders.
De namen waren anders: Nero, Vespasianus, Domitianus, dat waren namen van keizers van Rome.
En onder de Romeinse overheersing was er inderdaad sprake van een soort vrede: Pax Romana.
Maar het was geen harmonieuze vrede.
Eerder een gewelddadige: alle tegenstand, die dán hier, dán weer daar fel opvlamde werd bruut platgeslagen.

En voor christenen was er helemaal geen vrede.
Zij werden dwars gezeten, buitengesloten en vervolgd.
Zoals nog steeds voor talloze christenen op de wereld de dagelijkse praktijk is.
Ook Johannes was om zijn geloof gevangen genomen en verbannen naar het eilandje Patmos.

Maar daar verschijnt de opgestane Heer Jezus Christus aan hem.
Een indrukwekkende reeks visioenen krijgt Johannes te zien.
Vol beelden en symboliek wordt de gang van het wereldgebeuren doorlicht.
Johannes schrijft alles op in het boek dat wij kennen als het laatste Bijbelboek: ‘de Openbaring’.

Eén ding loopt als een rode lijn door alle visioenen heen: Jezus is Heer.
Hij, die ons zo lief heeft gehad, dat Hij Zijn leven voor ons gegeven heeft aan het kruis, Hij zit aan Gods rechterhand op de troon. Het wereldgebeuren met alle vijandschap, tranen en narigheid loopt Hem niet uit de hand. Sterker nog: Hij zal alles en iedereen ter verantwoording roepen voor hun rol daarin. Ook al moet de wereld nog door diepe crises heen vanwege de hardnekkigheid van al het kwaad dat hier heerst en huist, als Overste van alle koningen van de aarde zal Hij zijn genade en zijn vrede uiteindelijk doen overwinnen. Hij zal daar zelf voor instaan.

Johannes mag het zien.
Hij groet ons met deze hoop aan het begin van zijn boek.
Dankjewel, Johannes.
Dank U, Heer.                                     AT

 
< Vorige   Volgende >