Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte Noord-Korea (27 mei) PDF   E-mail
Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hun te hulp.


U Heer, verhoort de wens van de nederigen, U bemoedigt hen en luistert met aandacht, U doet recht aan wezen en verdrukten.  (teksten uit psalm 10)

.

Al zeventien jaar lang staat Noord-Korea op plaats 1 van de Ranglijst Christen-vervolging. In het vorige kerkblad en in dit nummer informeerden wij u met dat wat er aan informatie beschikbaar is.
Het is een gesloten land waaruit we nauwelijks berichten ontvangen. De situatie is er ellendig en onmenselijk.
Daarom zoekt Open Doors mogelijkheden om te ondersteunen. Door de verhalen van Noord-Koreaanse christenen weten we dat God deze mensen niet loslaat. Hij blijft trouw aan Zijn kinderen. De organisatie maakt er werk van te fungeren als de handen van Christus, door het verstrekken van voedsel, medicijnen, kleding, hulpgoederen, bijbels en christelijke boeken. Er is aan alles gebrek. Voor dit gevaarlijke werk in Azië is veel geld nodig. Daarom wordt naast een gift ook gebed van u gevraagd. Gebed om bescherming en volharding in onmenselijke omstandig-heden is het allerbelangrijkste. Daarom aanbevolen.

Voor hen die van huis uit een gift willen overmaken gelden de volgende gegevens;
IBAN NL08 INGB 0000 007733
t.n.v. Open Doors, Ermelo
o.v.v. SF 227000

O.D.- werkgroep Beekbergen

 
< Vorige   Volgende >