Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte Pinksterzending (20 mei) PDF   E-mail
Versterk de kleine kerken in Bangladesh.

.

In het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwel?ks lezen of schr?ven en ook hun voorgangers hebben weinig onderw?s gehad. Het Mymensingh church care program (MCCP) van de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen.
Op de zondagsschool kr?gen kinderen elke week b? belonderw?s en leren ze tegel?kert?d lezen en schr?ven. Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen niet lezen of schr?ven en kunnen hun kinderen niet helpen. De volwassenen kunnen ook b?belonderw?s en alfabetiseringscursussen volgen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen b? voorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat afronden, kr?gen een klein microkrediet om een eigen naaimachine te kopen. Ook worden er microkredieten verstrekt aan gemeenteleden om een training te volgen. Ze leren b?voorbeeld zelf groenten te verbouwen of een koe te verzorgen om zo hun inkomen te vergroten. Op die manier kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens. 1e Pinksterdag is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van MCCP in Bangladesh. Geef aan de collecte en steun wereldw?d kerken om bloeiende gemeenschappen van hoop te z?n. Hartel?k dank!

 
< Vorige   Volgende >