Logo PKN

Menu

Uitnodiging gemeenteavond (31 mei) PDF   E-mail

Donderdag 31 mei a.s. zal er een gemeenteavond worden gehouden in Het Hoogepad.

Er wordt gestart met de behandeling van de jaarrekeningen 2017 van het college van kerkrentmeesters en de diaconie. De jaarrekeningen liggen vanaf 24 mei ter inzage bij het Kerkelijk Bureau. Daarna volgt de vaststelling van de herziene Plaatselijke Regeling van onze gemeente. De herziene Plaatselijke regeling is op te vragen bij de scriba.

Na de pauze is een gastspreker uitgenodigd. Dit betreft ds. Jan van der Kolk uit Ede. Hij zal spreken over pastorale zorg voor dementerende mensen. Ds. van der Kolk is docent aan de CHE ( Christelijke Hogeschool Ede ) en geestelijk verzorger op Elim ( vroeger behorend bij het Zendingsdiaconessenhuis ) te Amerongen.
Wanneer na de diagnose de gevolgen van dementie zichtbaar worden betekent dit heel veel. Voor de partners, voor de kinderen, voor verdere familieleden, maar ook voor de predikant en kerkelijk medewerkers van de betrokkene toen deze nog in de wijk woonachtig was en hem of haar bezochten. Als thuis wonen niet meer mogelijk is en echtparen bij leven worden gescheiden doordat de dementerende naar een instelling wordt overgebracht heeft dit voor ALLE betrokkenen grote impact.
Vragen als: Hoe ga ik om met mijn partner tijdens dit proces? Met mijn vader, moeder die nu niet meer thuis woont maar in een instelling?
En ook: Is een pastoraal gesprek eigenlijk nog wel mogelijk? Hoe verschillend kunnen betrokkenen reageren op mijn bezoek als ouderling enz...

Ds. van der Kolk zal ons deze avond meenemen en zijn ervaringen op dit gebied met ons delen.
Ook vanuit het besef hoe wonderlijk God zorgt en liefdevol aanwezig kan zijn misschien wel juist in dit soort situaties.

De avond start om 19.30. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee voor u klaar

We hopen op een interessante en gezegende avond.

Namens de kerkenraad, Frans Hietbrink (scriba).

 
< Vorige   Volgende >