Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte Werelddiaconaat, Guatemala (10 juni) PDF   E-mail
Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwel?ke burgeroorlog.  Nog alt?d heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongel?kheid in het land is groot.
Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwel?ks toegang tot onderw?s en weinig kans op werk.
Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, b?voorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarb? ze gezamenl?k een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze kr?gen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.
Ook de jonge Mildred volgde een opleiding op het centrum. Ze is er enorm mee geholpen en heeft nu een eigen onderneming als imker in haar dorp, met wel 5 b?enkasten. Met de opbrengst van de honing zorgt ze voor inkomen voor haar familie. Door de opleiding op het Vredescentrum Barbara Ford is voor haar een droom in vervulling gegaan.
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?
 
< Vorige   Volgende >