Logo PKN

Menu

Classicale vergadering: de classispredikant PDF   E-mail
Minder, minder, minder en dan komt er een nieuwe predikant?

Kerk 2025 is ingezet om terug te keren tot waar de kerk voor bedoeld is. Minder vergaderen, minder lagen, minder mensen. Maar als we alleen zien op minder wordt de toon ook mineur en dat is niet de bedoeling. Natuurlijk moeten we de situatie in de gemeenten eerlijk onder ogen zien want we lopen in de kerk niet met molentjes.
Maar in de Kerk geloven we in de kracht van het Woord, we voelen de wind van de Geest en zien dat de vlam wordt doorgegeven van geslacht op geslacht. En juist om dat met elkaar te delen, te stimuleren en te zoeken naar nieuwe wegen is er gedacht aan een nieuwe functie van classispredikant. Hij gaat rond in de classis en bezoekt de predikanten en de gemeenten. Het gaat daarbij om vraagstukken van mobiliteit, bestaansrecht en ook het nemen van voorlopige besluiten en dat alles voor het welzijn van de gemeenten. 
De classicale vergadering Veluwe heeft als resultaat van de selectieprocedure ds. Wilbert van Iperen benoemt en beroepen. Dat is in de gemeenten bekend gemaakt. Hij heeft het beroep aangenomen en zal op zondag 2 september aan de classicale vergadering worden verbonden. Hij legt dan zijn werk in de Protestantse gemeente van Barneveld neer om zich volledig te wijden aan zijn nieuwe taak. Wilbert is gehuwd en heeft drie kinderen. Hij blijft in Barneveld wonen. Naast hem komen er nog tien classispredikanten voor de andere delen van het land. Een nieuwe functie in een veel grotere classis vraagt ook om aandacht voor een goede balans tussen werk en prive en ook een goede balans in de verschillende taken als classispredikant. Daarbij hebben we naar elkaar uitgesproken dat het van belang is om ook regelmatig te blijven voorgaan of mee te werken aan erediensten binnen de classis Veluwe. Ook dat is een taak van de classispredikant om op die wijze de gemeenten te ontmoeten.

Gerrit Bok, scriba CV Veluwe

 
< Vorige   Volgende >