Logo PKN

Menu

In gesprek met gezinnen PDF   E-mail
Afgelopen maanden heb ik tijd geïnvesteerd in het bezoeken van dertien meelevende gezinnen in onze gemeente. Ik kijk terug op stuk voor stuk mooie ontmoetingen en ben bemoedigd door de positieve betrokkenheid. Mijn insteek was om te horen hoe de gezinnen het gemeenteleven en de kerkdiensten ervaren en welke zaken in hun beleving belangrijk zijn voor onze gemeente in de komende tijd. Ik heb dus vooral geluisterd… ook weleens aardig voor een dominee. Omdat we graag gemeente willen zijn met goede aandacht voor gezinnen – uiteraard zonder anderen tekort te doen – deel ik enkele ervaringen van deze bezoekronde.
De gezinnen ervaren in het algemeen de gemeente, de kerkdiensten en het jongerenwerk als goed, belangrijk en fijn. Intussen heeft men ook bepaalde verlangens en ideeën. Soms leeft er wat onvrede, omdat er ‘zo weinig verandert’. Enkelen houden juist niet zo van veranderingen.
De aanwezige gevarieerdheid in type kerkdiensten wordt gewaardeerd. Jeugddiensten en Brondiensten zijn belangrijk voor gezinnen. En een bijzondere dienst, zoals anderhalf jaar geleden met Remco Hakkert, is bij veel jongeren positief blijven hangen. Zoiets zou men nog wel eens willen.
In het algemeen zouden gezinnen de diensten wel iets korter willen en de preken iets meer gericht op de praktijk van het dagelijks leven en in gesprek met actualiteiten uit bijvoorbeeld het nieuws. Het gebruik van een beamer wordt aangeraden als ondersteuning voor het aangeven van de kernpunten van de preek.
Liturgisch zien veel gezinnen het zingen van eigentijdse liederen, begeleid met eens andere muziekinstrumenten dan het orgel en het lezen uit begrijpelijkere Bijbelvertalingen (met voorlezers) als verbeterpunten.
De onderlinge verbondenheid in de gemeente zien gezinnen ook als een punt om in te blijven investeren. Al is men zich ook bewust dat een aantal betrokken jongeren op zeker moment toch de gemeente verlaat vanwege verhuizing in verband met studie of werk. Toch zijn er daarnaast ook jongeren die stilletjes uit het gemeenteleven verdwijnen zonder te verhuizen.
Bovenstaande indrukken en suggesties zijn in de afgelopen vergadering van de kerkenraad op een positieve manier besproken en doorgegeven aan verschillende Taakgroepen om te zien hoe we als gemeente hier onze winst mee kunnen doen. En aan sommige suggesties bleek via een andere kant al gewerkt te worden, zoals het muziekgroepje dat oefent onder leiding van Jaap Ouwehand (zie vorige Kerkklanken) en de overweging om de afkondigingen voorafgaand aan de dienst te vervangen door een nieuwsbrief.
Al met al vond ik het mooi en vruchtbaar om met zoveel gezinnen gericht over het gemeenteleven te spreken. Iedereen bedankt hiervoor. Ook naar de toekomst toe staat de deur altijd voor iedereen open om met elkaar in gesprek te gaan en samen het goede te zoeken voor de gemeente. Mijn wens is dat dit alles eraan mag bijdragen dat we met elkaar, jong en oud, een levende gemeente van Christus mogen zijn in onze eigen tijd, waarin we door het wonder van de Heilige Geest ieder in onze eigen taal de grote daden van God mogen blijven horen, vertellen en bezingen (Hand. 2).
AT
 
< Vorige   Volgende >