Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte "Adoptieprogramma Deelgenoten GZB" (8 juli) PDF   E-mail
Het GZB startte het adoptieprogramma Deelgenoten om hiermee de betrokkenheid van gemeenten bij het zendingswerk te vergroten

 door het meer concreet te maken. Via het adoptieprogramma Deelgenoten hebben gemeenten, die zelf geen zendingswerker hebben uitgezonden, de mogelijkheid om concreet met het zendingswerk mee te leven. Door een deel van het werk (en de werkers die hierbij betrokken zijn) te adopteren, krijgt zending een gezicht. Wil het adoptieprogramma Deelgenoten in de gemeente gaan leven, dan speelt de zendingswerker daarbij een belangrijke rol. Het onderhouden van een relatie gaat niet vanzelf. Het kost energie, betrokkenheid en inzet van zowel zendingswerker als gemeente. Wij ondersteunden het zendingsechtpaar Machiel en Erika Kommers. Machiel en Erika zijn echter terug gekeerd naar Nederland. Het nieuwe zendingsechtpaar dat we gaan ondersteunen is Thomas en Cobie Roest.

.
Namens de diaconie, Jan Vijfhuizen.

 
< Vorige   Volgende >