Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten PDF   E-mail
Tijdens de avond van gebed baden we in kleine kringen voor christenen in landen waar geloven in Jezus Christus onder druk staat en heftige vervolging oplevert.

 Korte filmpjes gaven een inkijkje hoe het hen vergaat. Neem bijvoorbeeld:

.
Nigeria
De situatie in het noorden van dit land brengt toenemende onrust en spanning met zich mee. Groepen radicale moslims vallen christelijke dorpsgemeenschappen aan. Boko Haram-strijders en Fulani herders jagen mensen angst aan. Dat brengt ook grote onzekerheid met zich mee. Er wordt buitensporig geweld gebruikt. Een dorpsoudste vroeg via de camera met klem om te bidden voor de verwoeste dorpen en haar bewoners. Ook onvoldoende voedselvoorraden baarden hem zorgen.

.
verdriet
Naast het verdriet van ouders in Chibok die hun ontvoerde dochters nog niet terugzagen, is er de heftige rouw van weduwen. Ondanks verdriet om het gemis van hun mannen zijn ze genoodzaakt hun leven weer op te pakken en voor hun gezinnen te zorgen.

.
Hulp
Met een bedrag van 932.630,-- euro kon Open Doors in 2017, via lokale partners tienduizenden gevluchte kinderen, weduwen en ouderen helpen met voedselhulp. Naast die pakketten met noodhulp kregen boeren praktische hulp en training die ten goede kwam aan hun boerderij. Ook werd financiële hulp aangeboden in de vorm van een lening. Zo kunnen in de komende 3 jaren duizend boeren worden geholpen. De verwachting is dat de opbrengst van de oogst vervijfvoudigd kan worden.

.
Bid je mee?
• Bid voor innerlijke genezing zodat getroffenen aan geloofskracht winnen. Ook dat de traumazorg innerlijke heling zal geven;
• Bid voor de regering in dit land, dat  zij moslims en christenen helpen in de richting van vredevol samenleven.
• Bid voor het werk van voorgangers, dat zij met wijsheid hun werk kunnen doen. Ook dat zij beschermd worden tijdens hun inzet.

.

De uitgangscollecte voor noodhulp aan Noord-Korea bracht 317,95 op. Dank.

De Open Doors-werkgroep Beekbergen.

 
< Vorige   Volgende >