Logo PKN

Menu

Inspirerende gemeenteavond 31 mei 2018 PDF   E-mail
Op 31 mei jongstleden is de jaarlijkse gemeenteavond gehouden.

.

Opening

Ds. Adriaan Theunisse opende de avond met een lied en gebed. Aansluitend heette de voorzitter Milo Laseur alle aanwezigen welkom. 

.

Jaarrekeningen
Het eerste formele gedeelte van de avond bestond uit het bespreken en toelichten van de jaarrekeningen 2017 van college van kerkrentmeesters en Diaconie. Beiden werden goedgekeurd. De voorzitter bedankte de vele vrijwilligers die jaarlijks werken om onze gemeente in financieel opzicht  vitaal te houden, alsmede de controlecommissieleden.
.

Pastorale zorg en dementie

Na een korte pauze was gastspreker ds. J. van der Kolk uit Ede uitgenodigd. Zijn thema was pastorale zorg en dementie.
Ds. van der Kolk werkt naast zijn docentschap op de CHE te Ede als geestelijk verzorger in het verpleeghuis pastoraat te Amerongen en gaf vanuit zijn dagelijkse praktijk een bevlogen inkijk in de veranderende leefwereld van bewoners en familieleden die te maken krijgen met dementie. Volgens prognoses zal deze ziekte in ons land tussen nu en 2050 nog mogelijk met 50% toenemen.
Er zijn vele vormen van dementie (niet aangeboren hersenziekten). Google geeft 52 definities op de zoekterm dementie: Alzheimer (de meest voorkomende: 75% van dementie), vasculaire dementie, Lewy body, maar ook ziekte van Parkinson (zie ook www.dementie.nl). Er is een verschil met mensen die gaandeweg ‘’meer vergeetachtig’’, maar niet dementerend zijn, door ouderdom of door een aandoening die milde cognitieve stoornis (MCI) wordt genoemd.

Vertrekpunt in de lezing was: “God eren en de mens waarderen…. Die zin kreeg ik mee bij mijn bevestiging als goede raad voor het werk“ en  ‘ zo ben ik gaan houden van oudere mensen’’.
Wij ‘’jongeren’’ hebben heel veel aan de oudere generatie te danken. Zij hebben ons het geloof overgedragen, ons land na de oorlog weer helpen opbouwen, en wij plukken daarvan de vruchten in de huidige welvaart. Laten we mede daarom hetzij thuis, hetzij in verpleeghuisomgeving goed voor ze blijven zorgen ook of misschien wel juist bij afnemende gezondheid. Dat zijn we hen verschuldigd.

Als ik met bewoners een pastoraal gesprek op gang wil brengen lukt dit vaak moeizaam en is het zoeken naar de juiste ingang. De foto’s op de kamer, een schilderij of boek kan als kapstok voor gesprek dienen. Zingen of een zinnetje uit een bekende psalm of lied vanuit de jeugd doet vaak deuren open. Het citeren van een bekende Bijbelvers brengt soms van alles op gang, of ze citeren het mee met je. Samen bidden en afsluiten met een gebed als het Onze Vader is vaak ontroerend.
Bewoners hebben soms een keldervoorraad aan liederen in zich die, als ik dan de melodie van een oude psalm of bekend gezang zing, weer boven komt en meegezongen word.  Wonderlijk is dat temeer omdat een ‘’normaal gesprek‘’ vaak niet meer lukt. Zo zorgt de God van “vroeger” ook in het nu. Ik geloof oprecht dat God voor deze mensen blijft zorgen juist in deze veranderde omstandigheden. (vgl. Jesaja 46: 3 en 4 ). Zo kwamen allerlei herkenbare voorbeelden en handvatten voorbij.

Op de vraag wat je nodig hebt als ambtsdrager bij een bezoek aan deze door dementie geplaagde bewoners  refereerde ds. van der Kolk aan psalm 25: Milde handen en vriendelijke ogen………, dat is wat deze zusters en broeders nodig hebben van hun omgeving. Ik zeg dat ook tegen mijn andere collega’s in de zorg. Als kerk hebben wij een missie, namelijk beschikbaar willen zijn voor de ander, onze medemens, net als Jezus deed. Wellicht liggen er kansen (zelfs in toenemende mate), om in de ouderenzorg christelijk dienstbaar te zijn, door bezoek en aandacht te geven (ook concreet zoals hier boven geschetst). En dat zowel aan bewoner als aan echtgenoot of kinderen. 

Na afloop werden enige vragen door gemeenteleden gesteld en zo praktisch mogelijk beantwoord.

.
Ds. van der Kolk heeft enig materiaal over het besproken thema beschikbaar gesteld (op te vragen bij de scriba).

.

Afsluiting

We kijken terug op een waardevolle avond die werd afgesloten door ds van der Kolk met een gebed.

 
< Vorige   Volgende >