Logo PKN

Menu

Confessionele Kring Apeldoorn (19 september) PDF   E-mail
Prof. Van de Beek zal over het thema "Mijn Vader, uw Vader" zijn visie met ons delen en met ons in gesprek gaan.

Prof. Van der Beek is Emeritus hoogleraar Symboliek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika.

.

De bijeenkomst vindt plaats in De Hofstad, Hofveld 52 te Apeldoorn
Aanvangstijd:19.45 uur.

Vanaf 19.30 uur: ontvangst met koffie/thee.
De toegang is vrij: belangstellenden zijn van harte welkom in onze bijeenkomsten.

.

Prof dr. A. (Bram) van de Beek, hervormd dogmaticus, was vanaf 2000 tot september 2010 hoogleraar Symboliek aan de VU te Amsterdam en is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika.
Abraham van de Beek werd geboren in 1946, woont in Veenendaal, is gehuwd en heeft drie kinderen. Hij wordt beschouwd als een vooraanstaand Nederlands theoloog die opnieuw gestalte geeft aan de orthodoxie in zijn dogmatische reeks "Spreken over God". Opvallend is zijn nadrukkelijk gebruik van de patristiek, met name de pre-Niceense vaders. Dit resulteert in zijn sterke nadruk op Christus zichtbaar in de gestalte van het kruis (het lijden) die de gehele theologie 'absorbeert'.
Prof. Van de Beek staat bekend als een ‘tegendraads theoloog’, onder meer omdat hij ervoor pleit dat protestanten weer terugkeren naar de 'moederkerk', de katholieke kerk onder het gezag van de bisschop van Rome.
Een belangrijk onderdeel in zijn denken is de worsteling met het lijden in de wereld. In 1984 schreef hij reeds het boek Waarom? over lijden, schuld en God. Maar ook in zijn latere werken (o.a. Rechtvaardiger dan God (1992), Jezus Kurios (1998), Gespannen liefde (2000), De kring om de Messias (2002), Eén mens maakt het verschil (2007), God doet recht (2008)) zien we dit thema terugkomen. Bij Van de Beek wordt de vraag naar het lijden tot de onvermijdbare realiteit van de wereld. Wij moeten ons niet tevredenstellen met tijdelijke ontsnappingspogingen hieraan. De wereld is niet maakbaar. Aan deze kant van de geschiedenis, in de wereld, zullen we als christenen ons tevreden moeten stellen met Christus als de lijdende, als de gekruisigde die met ons is. Wij leven in geloof en afwachting van de voltooiing van de rechtzetting van het onrecht en lijden.

.
Prof. Van de Beek publiceerde een groot aantal boeken, dat in brede kerkelijke kringen is gelezen en gewaardeerd.
De titels van de complete serie ‘spreken over God’ luiden:
1. Jezus Kurios
2. De kring om de Messias
3. God doet recht
4. Lichaam en Geest van Christus
5. Lichtkring om het kruis
6. Mijn Vader, uw Vader

.

Over het boek ‘Mijn Vader, uw Vader’:
Alleen door Jezus kennen we God de Vader. Jezus zegt 'Abba' als Hij in doodsangst is en vraagt of Hij niet hoeft te doen wat de Vader van Hem vraagt. Toch moet Hij gaan. In Hem bidden wij het Onze Vader. Dan klinken de beden van het Onze Vader heel anders dan wanneer we God als een lieve Vader zien die onze wensen uiteraard vervult. In Jezus zien we dat God een groot geheimenis is en dat de diepste vraag in Gods naam 'Waarom hebt U Mij verlaten?' is. Het enige antwoord luidt: 'Jezus leeft en wij met Hem.'
In dit zesde en laatste deel in de serie 'Spreken over God' zegt de auteur: steeds weer is Gods komen in Christus bepalend voor het theologische denken. God is de Vader en dat is hij allereerst voor de Zoon. Alleen omdat Christus God als Vader aanspreekt, doen wij dat ook, waarbij elke vanzelfsprekendheid vermeden dient te worden. We kennen God alleen omdat hij zich in de Zoon openbaart en zo is God helemaal aanwezig in Christus als mens onder de mensen. De theologie moet herschreven worden als de ontmoeting met God, die de mens roept en 'dat is het laatste wat je wilt'. De Vader is God in zijn verborgenheid. Vragen als: waarom moeten wij nog sterven? en: als Jezus alle zonden heeft verzoend, waarom kunnen wij dan nog zondigen? krijgen geen antwoord. Ook Jezus kreeg op zijn Waarom geen antwoord. Maar Gods liefde in Christus is de sleutel tot het verstaan van de wereldgeschiedenis. Zonder God kan de mens nooit mens zijn.
Het is een met hartstocht geschreven markant, groots en ook uitdagend boek, waarin hij bovenal getuigenis geeft van zijn geloof.
Voor het najaar heeft hij een nieuw boek voor publicatie aangekondigd: ‘Altijd dat kruis’.
.
Graag tot ziens op 19 september !

Namens de Confessionele Kring Apeldoorn,
met hartelijke groet,

Jaap van der Rhee, secretaris CKA

Zomeroord 9, 7361 GK Beekbergen    Bezoek onze websitepagina’s:
Tel. 055-5063334
E-mail:          Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Informatie:    www.confessionelevereniging.nl/vereniging/afdelingen/confessionele-kring-apeldoorn

Activiteiten:   http://confessionelebeweging.nl/activiteiten/overijsselgelderlandflevoland#Apeldoorn

. 

 
< Vorige   Volgende >