Logo PKN

Menu

Israëlzondag 2018 (7 oktober) PDF   E-mail
En toch…. Deze twee woorden typeren de Bijbelse hoop.

En tóch: ik weet dat Hij de toekomst in zijn hand heeft. Dat heeft Hij zelf beloofd! We mogen dit geloven, dwars door alles heen en tegen alles in.

Als er één volk is, waaraan je kunt zien dat God dit waarmaakt, de hele geschiedenis door, dan is
dat het volk Israël. Alle hoop leek vervlogen. En tóch... na de nacht van de Tweede Wereldoorlog kreeg het volk een nieuw leven; zelfs een eigen plaats om te wonen. Nota bene in het ooit door God aan Abraham beloofde land. Na eeuwen van verstrooiing kwamen ze weer in een eigen land onder eigen bestuur. Dat gebeurde 70 jaar geleden!
Jaarlijks staat de kerk op de eerste zondag van oktober stil bij de “onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk”. In 1949, na WO II en de oprichting van de staat Israël, kwam het verzoek van “de raad van Kerk en Israël” om een bepaalde zondag, bij voorkeur de zondag voor de Grote Verzoendag  te bestemmen voor “opwekking en liefde voor Israël.” (In verband met de niet gelijklopende Joodse kalender is later voor de eerste zondag van oktober gekozen) 
Helaas verliezen we wel eens het grote belang van het Joodse volk uit het oog. Lees eens de hoofdstukken 9 t/m 11 uit de Romeinenbrief. Hier legt Paulus dit heel duidelijk uit!

Het is een heel goede gewoonte om minimaal één zondag in het jaar speciaal bij het Joodse volk stil te staan: uit liefde voor het volk, maar vooral om te bidden dat God tot Zijn doel komt met het volk Israël. Want alleen dán zal er vrede komen over de hele wereld. Zo kunnen we samen naar de (weder)komst van de Messias uitzien!!
Want Jesaja 2:2+3 zegt: ““En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste van de bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvels. En alle volkeren zullen daar samenstromen en vele natiën zullen erheen gaan en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg van de Heer,
naar het huis van Jakobs God, opdat Hij ons zijn wegen zal leren en opdat wij zijn paden zullen bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem”” . Hoe dit allemaal nog zal gebeuren weten we niet, en tóch… we mogen blijven vertrouwen op de beloften van onze God. Gezegende  Isarëlzondag !!
(Wijzelf mogen op deze zondag in Israël zingen met het “Hollandkoor” tot Zijn eer en als bemoediging voor de bewoners)

Thea en Hans Jansen

 
< Vorige   Volgende >