Logo PKN

Menu

Vorming en toerusting PDF   E-mail
De uitwerking van het jaarthema Een discipel dient is in volle gang. In de eerste themadienst tijdens het startweekend ging het over God dienen in de liturgie. In de eredienst is er de heen en weer gaande beweging tussen God en de gemeente. Alle onderdelen van de liturgie doen mee in de dienst aan God. Wat werd dat mooi zichtbaar tijdens het gesprek met de kinderen: zij maakten dat 'heen en weer' in de liturgie zichtbaar. Leerzaam voor hen èn voor ons allemaal. We zijn toe aan de tweede themadienst. In de verkondiging op zondagmorgen 4 november staat centraal dat de Mensenzoon gekomen is om te dienen; het gaat over dienen aan de Avondmaalstafel. Door de dienst van de Here Jezus wordt onze dienst wakker geroepen. Ook het jeugdwerk is aan de slag gegaan met het thema 'dienen': de clubs en de jongeren van Ad Fontes met de Brondiensten haken aan op het jaarthema. Zo werkt 'dienen' verbindend door heel de gemeente heen. Mooi! In 2017 is in onze gemeente een geloofsopvoedingskring voor ouders van jonge kinderen van start gegaan. Na een bemoedigende informatieavond is inmiddels ook een kring voor ouders van pubers opgestart. Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 en van 8 t/m 11 jaar komen in 2019 aan bod. Binnenkort volgt daarover meer informatie. In samenhang daarmee wordt op Deo Volente dinsdag 26 maart 2019 een thema-avond gehouden in samenwerking met de HGJB. God dienen in het gezin staat daarbij centraal. Een boeiende avond voor alle ouders en alle jeugdleiding uit onze gemeente. Ook grootouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het is nog ver weg, maar noteer de datum alvast in de agenda. Namens de Taakgroep Vorming en Toerusting, Anne-Marie van der Grift
 
< Vorige   Volgende >