Logo PKN

Menu

De “groene” kerk PDF   E-mail
Het begrip “duurzaamheid” staat tegenwoordig sterk in de belangstelling, mede in samenhang met thema’s als energiebesparing en klimaatverandering. Vanuit de leden van onze gemeente is gevraagd wat meer inzicht te geven wat er gebeurt om als kerk meer duurzaam te zijn. Hieronder een beknopt overzicht van activiteiten op dit gebied: • Als gemeente Bekebergen participeren wij in het collectief inkopen van zogenaamde “groene stroom”. • Het toepassen van zonnepanelen op een rijksmonument wordt door het Rijk niet toegestaan als deze van buitenaf zichtbaar zijn. Het dak van de kerk is daarom niet geschikt. Op de pastorie zouden wel zonnepanelen buiten zicht geplaatst kunnen worden. Het CvK is overigens geadviseerd dat niet te doen en zonnepanelen mee te nemen in de aanpassing van Het Hoogepad. • Het dak van de pastorie heeft groot onderhoud nodig. Dat wordt binnenkort aangepakt, en tevens geïsoleerd. • De verwarming van Het Hoogepad moet binnen afzienbare tijd worden vervangen. Wij starten een onderzoek om te kijken op welke manier Het Hoogepad energiezuinig kan worden verwarmd (bijvoorbeeld met een warmtepomp), mogelijk in samenhang met de toepassing van zonnecollectoren voor warmte en energie. • Op wat langere termijn zal ook gekeken worden of de verwarming van de kerk meer energiezuinig kan gebeuren. . Johan van der Veen Secretaris college van Kerkrentmeesters
 
< Vorige   Volgende >