Logo PKN

Menu

Theologische Vorming voor Gemeenteleden PDF   E-mail
Een cursus die al jarenlang gegeven wordt en sinds 2003 ook in Rijssen. Een van de kernvakken is kerkgeschiedenis. De geschiedenis van de kerk vanaf Pinksteren, de geschiedenis van het christelijk geloof. Elke zondag hoor je de 12 artikelen van het geloof. Wanneer zijn die eigenlijk ontstaan en met welk doel? Al meer dan 1850 jaar geleden als antwoord van de jonge kerk op allerlei dwalingen. Waar staat de christelijke kerk voor? Wat gelooft zij nu precies. Zeer boeiend die eerste eeuwen van de jonge christelijke kerk na het overlijden van de laatste apostelen. Het is de periode van de kerkvaders. Vaak jonge bisschoppen die de kleine (huis)gemeenten leidden. Ik denk aan namen als Irenaeus van Lyon, Origenes en Clemens van Alexandrië. Zij leiden de christenen in tijden van vervolging en ook al scheuringen door dwalingen binnen de christelijke kerk. Tot 200 nog geen 3 % van de bevolking in een door en door heidense wereld. De kerk wordt groter en krijgt vrijheid van godsdienst van Constantijn de Grote. Dan zijn er beroemde bisschoppen als Chrysostomus, Ambrosius en Augustinus. Wat bijzonder dat van deze bisschoppen veel preken bewaard zijn gebleven en ook informatie over hun kerkdiensten en liturgie tijdens die diensten. Helaas bij velen onbekend. Onbekend ook de geweldige liturgie tijdens de doopfeesten in de Paasnachtdienst. Juist die preken zijn een rijke bron aan informatie over het geloof en belijden van de Oude Kerk in het Romeinse Rijk. En zij bleven bewaard in d bibliotheken van de kloosters Calvijn liet zich 1100 jaar later enorm graag inspireren door de gave exegetische preken van Chrysostomus. Juist de Hervorming blikt terug naar de Kerkvaders om zich door hen te laten leiden. Zo wandelen we door de kerkgeschiedenis heen. Van Reformatie naar Contra Reformatie, maar ook door de Nadere Reformatie. We besteden aandacht aan de Verlichting en aan grote namen als Karl Bart en Dietrich Bonhoeffer. Inspirerend en ontdekkend. Ook goed zo te groeien door over de grenzen van eigen beleving en herinnering heen te kijken. Ook wonderlijk dat ondanks het menselijk handelen door de eeuwen heen, met ook verhalen van ruzies, scheuringen(eerste scheuring al in de tweede eeuw) en dwalingen God toch door gaat met Zijn Kerk en het evangelie nog steeds mensen oproept tot geloof in Jezus. Hij Die opriep het evangelie door te geven aan de hele wereld. Een boeiend verhaal met op de cursus 3 jaar lang elke winter 10 lessen kerkgeschiedenis. . Wim Groenewegen Docent Kerkgeschiedenis TVG Rijssen
 
< Vorige   Volgende >